Seed Capital-regeling

Deze regeling maakt het mogelijk dat investeerders technostarters en creatieve starters kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. De SEED Capital-regeling verbetert de risico-rendementsverhouding voor investeerders en vergroot de financieringsmogelijkheden voor technostarters en creatieve starters.

Voor wie?
Closed-end participatiefondsen kunnen zich kwalificeren voor de regeling Seed Capital als u investeert in risicovolle ondernemingen van technostarters en/of creatieve starters. Een lening is maximaal even groot als het private inlegbedrag van het fonds, tot een maximum van € 6 miljoen.

Terugbetalingsregeling
Voor een lening via de SEED Capital-regeling geldt een soepele terugbetalingsregeling. Dit maakt het investeren in technostarters en creatieve starters niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar ook financieel aantrekkelijk voor de participatiefondsen:

  • Vanaf het moment dat er inkomsten zijn, betaalt het fonds slechts 20% terug, totdat de eigen investering is terugverdiend.

  • Daarna wordt 50% afgedragen, totdat het ministerie van Economische Zaken haar investering eruit heeft gehaald.

  • Zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die meeropbrengsten wederom in de verhouding 80%-20% gedeeld tussen het fonds en het ministerie.

Meer informatie