Private Equity

Private equity-investeerders (letterlijk: privaat eigen vermogen investeerders) zijn langetermijninvesteerders in middelgrote en grote niet-beursgenoteerde bedrijven. Bestaande, vaak goedlopende, bedrijven gaan op zoek naar private equity als zij snel willen groeien of als het management van de onderneming het bedrijf of een bedrijfsonderdeel wil overnemen en financiering met alleen vreemd vermogen niet volstaat. Ook veelbelovende startende en kleine bedrijven hebben vaak risicodragend vermogen nodig. In dat geval is er sprake van venture capital.

Er zijn verschillende andere situaties waarin behoefte kan zijn aan een private equity financiering. Bijvoorbeeld bij de financiering van de groei van een bedrijf door internationalisatie of overnames. Ook bij verzelfstandiging van een bedrijf of bedrijfsonderdeel, een buyout, kan een private equity-investeerder uitkomst bieden. Dit kan het geval zijn wanneer een onderdeel niet meer past binnen de bedrijfsstrategie. Hierbij neemt het zittende management een deel van het bedrijf over. Ook bij een buyin, de voortzetting van een bedrijf met nieuwe aandeelhouders; een overbruggingsfinanciering, bijvoorbeeld voorafgaande aan een beursgang; of bij het van de beurs halen van een bedrijf (public-to-private) kan een private equity-investeerder uitkomst bieden. Tot slot kan bij een herstructurering (turnaround), oftewel het wijzigen van de focus of financieringsstructuur van een bedrijf, een private equity-partij een interessante partner zijn.