Belangenbehartiging


Wet Vifo

Naar verwachting treedt op 1 juni 2023 de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) in werking. Deze wet zal een grote impact hebben op investeringen, fusies en overnames door venture capital en private equity fondsen. 

Wanneer dergelijke transacties zien op Nederlandse ondernemingen die worden gezien als “vitale aanbieder” of “beheerder van een bedrijfscampus” of die zich bezig houden met “sensitieve technologie” zijn die transacties onderworpen aan een voorafgaande toets met betrekking tot de nationale veiligheid. 

De toegenomen aandacht voor nationale veiligheid heeft helaas ook consequenties voor investeringen. Zo leidt de Wet Vifo tot een langere doorlooptijd en meer onzekerheid in transacties. Om onze leden te informeren over de Wet Vifo heeft de NVP samen met het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) van het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat en Van Doorne op 16 februari 2023 een webinar georganiseerd. Hier werd de nieuwe wet uiteengezet en de gevolgen voor investeringen door private equity en venture capital investeerders toegelicht.

Als vervolg op de webinar zal de NVP samen met de werkgroep Wet Vifo een handreiking opstellen over de invulling van het meldingsformulier onder de Wet Vifo, en nadenken over de do’s en don’ts ten aanzien van fund governance. Laatstgenoemde wordt gedaan omdat afspraken die in het verleden zijn in het kader van Wet Vifo onbedoelde consequenties kunnen hebben.

Zie hier voor meer informatie over de Wet Vifo. Mocht u vragen hebben over de Wet Vifo dan raden wij u aan om contact op te nemen met het Bureau Toetsing Investeringen.

Zie hieronder figuur 1 voor wanneer er gemeld moet worden. Overigens geldt voor investeringen in ondernemingen die actief zijn in sensitieve technologie of die een vitale aanbieder zijn, nog een extra vereiste. Zie hiervoor figuur 2.

Figuur 1

Figuur 2