Belangenbehartiging


Wet Vifo

Op 1 juni 2023 is de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) in werking getreden. Deze wet heeft een grote impact hebben op investeringen, fusies en overnames door venture capital en private equity fondsen. 

Wanneer dergelijke transacties zien op Nederlandse ondernemingen die worden gezien als “vitale aanbieder” of “beheerder van een bedrijfscampus” of die zich bezig houden met “sensitieve technologie” zijn die transacties onderworpen aan een voorafgaande toets met betrekking tot de nationale veiligheid.* 

De toegenomen aandacht voor nationale veiligheid heeft helaas ook consequenties voor investeringen. Zo leidt de Wet Vifo tot een langere doorlooptijd en meer onzekerheid in transacties. Om onze leden te informeren over de Wet Vifo heeft de NVP samen met het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) van het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Van Doorne op 16 februari 2023 een webinar georganiseerd. Hier werd de nieuwe wet uiteengezet en de gevolgen voor investeringen door private equity en venture capital investeerders toegelicht. Als vervolg op het webinar heeft de NVP een werkgroep opgesteld met specialisten op het gebied van veiligheidstoetsen en transacties. Zij hebben namens de NVP gekeken naar manieren om het meldingsformulier te optimaliseren voor private investeringen.

Op 22 juni heeft de NVP in samenwerking met EKZ en Freshfields Bruckhaus Deringer een webinar georganiseerd over het meldingsformulier.

De werkgroep blijft de ontwikkelingen rondom Wet Vifo monitoren en zal daar waar nodig is in overleg treden met het BTI voor verdere verduidelijking. De NVP heeft een mailgroep opgesteld voor leden die behoefte hebben aan verdere kennisuitwisseling over Wet Vifo en ook graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen. Wil u ook aansluiten? Stuur dan een e-mail naar info@nvp.nl. Bekijk deze pagina als u meer te weten wilt komen over de laatste ontwikkelingen omtrent Wet Vifo.

*Zie figuur 1 voor wanneer er gemeld moet worden. Voor investeringen in ondernemingen die actief zijn in sensitieve technologie of die een vitale aanbieder geldt nog een extra vereiste. Zie hiervoor figuur 2.

Figuur 1

Figuur 2