Zoek

Commissie Zorg - Zorg

De Commissie Zorg komt ad hoc bij elkaar als er aanleiding toe is door bijvoorbeeld voorgestelde wetsvoorstellen of actualiteiten aangaande investeren in de zorg. Daarnaast fungeert zij als klankbord voor
webinars - Webinars

Om ook in tijden van de corona-crisis kennisdeling te blijven garanderen organiseren wij de komende periode samen met onze (geassocieerde) leden of andere partners verschillende webinars. We houden je hier
| 1 2 3 4 | Volgende >>