NVP reageert op wetsvoorstel winstuitkering zorg

Originele publicatiedatum: 27/03/2012

Met belangstelling heeft de NVP kennis genomen van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het mogelijk maken van winstuitkering in de zorg.

De NVP is van mening dat het aantrekken van private financiering de betaalbaarheid van de zorg verbetert, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg gewaarborgd blijft, dan wel verbetert.

Leest u hier de reactie van de NVP op dit wetsvoorstel, en hier een toelichting op private equity en de zorg.

2020-05-14 13:56:01