NVP Pleit voor privaat geld in de AWBZ

Originele publicatiedatum: 01/04/2013

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat winstuitkering in de zorg mogelijk moet maken. De Nederlandse vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) ziet dit wetsvoorstel als een stap in de goede richting.

In het huidige voorstel zijn er echter een aantal zaken uitgezonderd van winstuitkering, bijvoorbeeld de intramurale AWBZ. De NVP is van mening dat juist delen van de intramurale AWBZ kunnen profiteren van een situatie waarin zij ook private investeerders aan kunnen trekken. Het planbare en langdurige karakter van dit type zorg zijn uitstekend verenigbaar met de doelstellingen van een langetermijninvesteerder zoals een participatiemaatschappij (private equity en venture capital). Tevens kan vers privaat kapitaal de kwaliteit en maatgerichtheid van de aangeboden zorg verbeteren, met tegelijkertijd een optimale toegankelijkheid.

Voor meer informatie over het standpunt van de NVP met betrekking tot het wetsvoorstel dat winstuitkering in de zorg mogelijk moet maken kunt u de brief raadplegen die de NVP afgelopen week aan de Vaste Kamercommissie VWS gestuurd heeft. Kijk hier en hier voor oudere brieven.

Een algemene toelichting over participatiemaatschappijen en de zorg is hier te vinden.

Tags: archief
2020-05-14 17:24:30