Zoek


Literature - Literature

A selection of academic and other literature on private equity and venture capital in the Netherlands and Europe Ligterink, et al (2017): "Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief" Alemany, et al (2018):


Literatuur - Literatuur

Verschillende publicaties en instanties geven een overzicht van de stand van zaken over private equity en venture capital. Enkele belangrijke zijn: Ligterink, et al (2017): "Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief" Alemany,