Inbreng NVP symposium pensioenen en Europa

Originele publicatiedatum: 17/04/2012

Op donderdag 19 april organiseert de Tweede Kamer een symposium over Europa en pensioenen. Aanleiding is het pensioenenvoorstel dat de Europese Commissie recent publiceerde. De Tweede Kamer maakt zich vooral zorgen over de daarin aangekondigde voorstellen voor bedrijfspensioenfondsen (de herziening van de IORP-richtlijn) en voor de meeneembaarheid van pensioenrechten.

Met name het toevoegen van Solvency II eisen voor pensioenfondsen is een groot probleem. Door Solvency II zullen pensioenfondsen hoge buffers moeten gaan aanhouden voor hun private equity en venture capital beleggingen. Voor private equity is dat wel bijna 50%.

In 2011 kwam 21% van het nieuw geworven Nederlandse private equity en venture capital vermogen, oftewel €456 mln. van pensioenfondsen. Op Europees niveau hebben pensioenfondsen meer dan €53 mld. toegewezen aan participatiemaatschappijen. Meer dan 80% van het aantal investeringen wordt gedaan in een MKB-bedrijf.

Het invoeren van Solvency II eisen heeft daarom zeer nadelige gevolgen voor het Nederlandse investeringsklimaat en de pensioengerechtigden. De NVP verzoekt de Tweede Kamer, en in het bijzonder de Pensioenrapporteur, daarom om zoveel mogelijk in het werk te stellen de negatieve gevolgen van deze voorgenomen wijziging te beperken.

Leest u hier de inbreng van de NVP.

2020-05-14 14:13:41