Verlenging groeifaciliteit tot 1 juli 2023

Het kabinetsbesluit van 12 januari jl. om de huidige lockdown te verlengen is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tegelijkertijd brengt dit zorgen met zich mee voor degenen die hard geraakt worden door deze maatregelen. Op dit moment is de realiteit dat de economische crisis steeds dieper ingrijpt. Het generieke steun- en herstelpakket ademt mee. Op 21 januari 2021 zond het kabinet een brief naar de Tweede Kamer waarin een aantal aanvullende maatregelen zijn aangekondigd. In totaal wordt € 7,6 miljard extra steun beschikbaar gesteld. Zo wordt o.a. de uitfasering van de groeifaciliteit uitgesteld tot 1 juli 2023. De gehele brief van het kabinet leest u hier.

 

2021-01-25 15:12:13