Egeria winnaar van NVP ESG Award 2017

Egeria is verkozen tot de winnaar van de NVP ESG Award 2017. In de finale tijdens het NVP Seminar in de Hermitage in Amsterdam ontving Barbara van der Geest-Glaser namens Egeria de prijs voor de participatiemaatschappij met het meest toonaangevende ESG-beleid. Van de negen inzendingen nomineerde de jury drie finalisten. De beide andere finalisten waren EQT en SET Ventures.

For English, see below.

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen heeft dit jaar voor het eerst een NVP ESG Award uitgereikt aan de participatiemaatschappij met het meest toonaangevende ESG-beleid. De NVP heeft deze verkiezing in het leven geroepen om meer bekendheid te geven aan het feit dat NVP-leden Environmental, Social en Governance onderwerpen hoog op hun agenda hebben staan, goede voorbeelden van ESG-integratie te delen, toonaangevend ESG-beleid te belonen en de verdere ontwikkeling van ESG-beleid te stimuleren. Het is de ambitie deze award jaarlijks uit te reiken.
 
De onafhankelijke jury benoemde Egeria tot winnaar van de NVP ESG Award. Juryvoorzitter Marleen Janssen Groesbeek: “De drie finalisten lagen dicht bij elkaar, maar Egeria viel op door de gedetailleerde monitoring en rapportage op ondernemingsniveau. Hiermee is zij een voorbeeld voor andere NVP-leden”.
 
Leden konden zichzelf aanmelden door een vragenformulier in te vullen en naar de NVP te zenden. De beoordeling van de inzendingen werd verzorgd door een deskundige en onafhankelijke jury onder leiding van juryvoorzitter Marleen Janssen Groesbeek (o.a. lector Sustainable Finance & Accounting Avans Hogeschool). Onder de juryleden bevonden zich verder Silva Dezelan (Robeco), Maurice Klaver (PGGM), Oscar Kinders (PwC) en Tjarda Molenaar (NVP). De inzendingen zijn onder andere beoordeeld op criteria als ‘algemeen ESG-beleid’, ‘ESG in due dilligence’, ‘ESG in de investeringsperiode’, ‘ESG in governance’ en ‘ESG-rapportage’.
 

 Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen
De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de brancheorganisatie van de participatiemaatschappijen in Nederland en vertegenwoordigt 90% van het in Nederland beschikbare participatiekapitaal. Onder participatiemaatschappijen worden zowel private equity (investeringen in volwassen bedrijven) als venture capital (investeringen in jonge of snel groeiende bedrijven) verstaan. De NVP telt 85 aangesloten participatiemaatschappijen en 86 geassocieerde leden, die beroeps- of bedrijfsmatig bij dit soort investeringen betrokken zijn. De activiteiten van de NVP bestaan uit belangenbehartiging, onderzoek & informatie en activiteiten & opleidingen voor de leden.
 

 
Meer informatie
NVP – Marc van Voorst tot Voorst, Plaatsvervangend Directeur, 020-5712270, vanvoorsttotvoorst@nvp.nl, www.nvp.nl
 

 

 


 
 

Egeria winner of NVP ESG Award 2017

The Dutch Private Equity and Venture Capital Association (NVP) for the first time awarded an ESG Award to the private equity or venture capital firm with the best ESG policy.

Egeria was elected winner of the NVP ESG Award 2017. In the finale during the NVP Seminar at the Hermitage in Amsterdam, Barbara van der Geest – Glaser received the award on behalf of Egeria. Out of nine submissions, the jury nominated three finalists. The other two finalists were EQT and SET Ventures.

The Dutch Private Equity and Venture Capital Association awarded the NVP ESG Award for the private equity or venture capital firm with the best ESG policy for the first time. The NVP introduced the contest to increase awareness for the fact that Environmental, Social and Governance issues are high on the agenda of members of NVP, to share exemplary cases of ESG integration, to award outstanding ESG policy and to trigger further development of ESG policy. It is the ambition to present the award annually.

The independent jury nominated Egeria as winner of the NVP ESG Award. Chairman of the jury Marleen Janssen Groesbeek: “The results of the three finalists were very close but Egeria stood out for the detailed monitoring and reporting at the enterprise level. Herewith Egeria sets an example for other members of NVP”.

Members could apply by way of filling out a questionnaire. An independent jury led by chairman Marleen Janssen Groesbeek (i.a. lector Sustainable Finance & Accounting Avans Hogeschool) assessed the submissions. Silva Dezelan (Robeco), Maurice Klaver (PGGM), Oscar Kinders (PwC) and Tjarda Molenaar (NVP) completed the jury. The submissions were assessed on criteria such as ‘general ESG policy’, ‘ESG in due diligence’, ‘ESG in the investment period’, ‘ESG in governance’ and ‘ESG reporting’.

About the Dutch Private Equity and Venture Capital Association (NVP)
The NVP is the private equity and venture capital association of the Netherlands and represents 90% of private equity and venture capital under management in the Netherlands. The NVP has 85 affiliated private equity and venture capital firms and 87 associated members. The activities of the NVP consist of interest representation, research and information, but also activities and education for members.

 

 


 
More information
NVP – Marc van Voorst tot Voorst, Deputy Director, 020-5712270, vanvoorsttotvoorst@nvp.nl, www.nvp.nl
 

 
Download the press release
 
Download the jury report (Dutch)

 

Tags:
2018-07-13 09:26:33