Waardering in onzekere tijden

Originele publicatiedatum: 31/03/2020

Voor het waarderen van private equity en venture capital deelnemingen beveelt de NVP het gebruik van de International Private Equity Valuation Guidelines (IPEV) aan. Deze richtlijnen worden opgesteld door een commissie van zowel investeerders als beleggers in private equity en venture capital en hebben als doel dat portefeuillebedrijven en fondsdeelnemingen over de hele sector consistent gewaardeerd worden.

Hoewel de aandacht natuurlijk uitgaat naar de veiligheid en het welzijn van iedereen, en de gezondheid van portefeuillebedrijven, zijn op dit moment ook veel NVP-leden bezig met het opstellen van hun jaarlijkse of kwartaalrapportages. Vanzelfsprekend komt dan de vraag op hoe de huidige COVID-19 crisis te verwerken in de waarderingen van portefeuillebedrijven. Beleggers in private equity en venture capital fondsen hebben immers ook een fiduciaire verplichting aan hun deelnemers (bijvoorbeeld pensioengerechtigden) en hebben betrouwbare informatie nodig over de waarde van hun beleggingen. Om daarbij te helpen publiceerde de IPEV Board op 31 maart een speciale handreiking over de toepassing van het begrip ‘’Fair Value’’ in de huidige situatie.

Bekijk hier deze handreiking. 

Tags: archief2020
2020-05-15 17:04:24