Persbericht: Nederlandse bedrijven kiezen duidelijk voor private equity en venture capital

Originele publicatiedatum: 26/04/2017

PERSBERICHT

Amsterdam, 26 april 2017

Nederlandse bedrijven kiezen duidelijk voor private equity en venture capital
Ondernemend Vermogen 2016

De hoeveelheid geïnvesteerd kapitaal in Nederlandse bedrijven door participatiemaatschappijen is in 2016 het hoogst sinds 2008. Nederlandse bedrijven kiezen dus voor private equity, er zijn meer investeringen in het private equity middensegment en er is fors meer nieuw kapitaal opgehaald door venture capitalists.

  • 179 NEDERLANDSE BEDRIJVEN TREKKEN IN TOTAAL € 3,5 MILJARD AAN PRIVATE EQUITY VOOR BUYOUTS EN GROEIFINANCIERING AAN
  • OPVALLEND VEEL KLEINERE PRIVATE EQUITYINVESTERINGEN
  • € 185 MILJOEN AAN VENTURE CAPITAL NAAR 204 JONGE EN SNELGROEIENDE BEDRIJVEN
  • GEZOND VERKOOPKLIMAAT VOOR ZOWEL START-UPS ALS GEVESTIGDE BEDRIJVEN
  • € 2,4 MILJARD AAN NIEUW KAPITAAL GEWORVEN DOOR NEDERLANDSE FONDSMANAGERS - UITSTEKEND KLIMAAT VOOR FONDSENWERVING,
  • DAARVAN € 725 MILJOEN GEWORVEN DOOR NEDERLANDSE VENTURE CAPITALISTS, EEN RECORD


Dit zijn de hoofdconclusies die zijn te trekken uit het marktonderzoek 2016 dat de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)heeft laten uitvoeren. De NVP is de branchevereniging van participatiemaatschappijen in Nederland. Onder haar leden bevinden zich zowel private equity als venture capitalpartijen. Private equity investeert in volwassen bedrijven, venture capital in jonge en snelgroeiende ondernemingen. Ongeveer 380.000 mensen werken bij één van de 1.400 bedrijven in Nederland die een participatiemaatschappij als aandeelhouder hebben[1].

De NVP brengt in samenwerking met haar Europese zusterorganisaties jaarlijks een marktonderzoek ‘Ondernemend Vermogen’ uit. Kijk op de website van de NVP onder ‘’Feiten & Cijfers’’ voor gedetailleerde grafieken over investeringendesinvesteringen en fondsenwerving.

Nederlandse bedrijven aantrekkelijk voor private equityinvesteerders
In 2016 ontvingen 179 Nederlandse bedrijven ruim € 3,5 miljard aan private equityinvesteringen van een binnen- of buitenlandse participatiemaatschappij. In ongeveer de helft van de gevallen (87 bedrijven) betrof dit buyouts voor een totaalbedrag van € 2,8 miljard. Het totaalbedrag is enigszins hoger dan in 2015 toen dit € 2,5 miljard was, maar het aantal buyouts steeg fors van 70 naar 87. Buitenlandse private equitypartijen faciliteerden 37 investeringen in Nederlandse bedrijven ter waarde van € 1,7 miljard. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2015 toen dit € 1,9 miljard was in 35 bedrijven. Bekende grotere buyouts uit 2016 zijn:

Hunkemöller (The Carlyle Group) Leaseplan (o.a. TDR Capital[2]), Raet (HgCapital), Koninklijke Ten Cate (Gilde Buyout Partners, ABN Amro Participaties en Parcom), Roompot Vakantieparken (PAI Partners) en Salad Signature/Johma (IK Investment Partners). 74 private equityinvesteringen waren groeifinancieringen (€ 366 miljoen). Voorbeelden zijn: composiet- en olie- en gasbedrijf Airborne (o.a. HPE Growth Capital, BOM Capital en InnovationQuarter), uitzendbureau Olympia (Avedon Capital Partners) en bouwbedrijf Jan Snel (Parcom).

Opvallend is dat er meer kleinere buyout- en groeitransacties zijn geweest waarbij tussen de € 5 en 25 miljoen aan eigen vermogen werd geïnvesteerd. In dit segment steeg het aantal bedrijven van 47 in 2015, naar 66 in 2016.

Annemarie Jorritsma, voorzitter NVP: ‘Buyouts zijn essentieel voor de dynamiek van bedrijven en daarom goed voor het Nederlandse bedrijfsleven. Private equity helpt bedrijven om ‘’best in class’’ te worden door onder andere het begeleiden van groei, internationalisering, opvolgingstrajecten, ingewikkelde transities naar nieuwe businessmodellen of herstructureringen na faillissementen. Het is goed om in de cijfers terug te zien dat dit geldt voor zowel het grotere bedrijfsleven als het (groot-)MKB.

Vooral Nederlandse jonge en snelgroeiende bedrijven in de life sciences en ICT populair bij venture capitalists
In 2016 kregen 204 Nederlandse starters een venture capital-investering van in totaal € 185 miljoen. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Nederlandse investeerders nemen het leeuwendeel van het aantal investeringen (167 bedrijven) voor hun rekening met een totaalbedrag van € 114 miljoen. Buitenlandse partijen investeerden € 71 miljoen in 37 bedrijven. Regionale ontwikkelingsfondsen richten zich op kleine, vaak vroegere fase investeringen en hebben in 2016 in 124 bedrijven in totaal € 40 miljoen geïnvesteerd. Zij moeten hun inleg altijd zien te matchen met privaat kapitaal. Bijvoorbeeld parkeerapp Parkbee (InnovationQuarter), verzendtool Sendcloud (TIIN Capital en BOM Capital) en cel imagingbedrijf CytoSMART (Holland Venture en BOM Capital). [In een eerdere versie van dit persbericht stond hier per abuis Gilde Healthcare vermeld].

Jorritsma: ‘Wij hebben in Nederland zeer veel innovatieve jonge bedrijven. Venture capital helpt deze partijen te groeien. In deze risicovolle categorie van investeren functioneerde de markt in het verleden onvoldoende. Goed overheidsbeleid, met bijvoorbeeld de Seed Capital Regeling, het Dutch Venture Initiative en regionale ontwikkelingsfondsen, heeft barrières beslecht waardoor er nu meer privaat kapitaal beschikbaar is.’

Verkoop aan strategische partijen en andere financiële partijen populair
Private equity verkocht[3] relatief veel bedrijven (21) aan strategische partijen, bijvoorbeeld: Den Braven Sealants (Arkema), Banketgroep (Groupe Poult), Luzac (NCOI), Carcoustics (Liaoning Dare Industrial) en Bakkersland (Borgesius). Daarnaast waren verkopen aan andere private equitypartijen in trek met 17 gevallen zoals Conclusion (NPM Capital), Yarrah Organic Petfood (AAC Capital), Fletcher Hotels (NIBC Mezzanine), Continental Bakeries (Goldman Sachs) en Raet (HgCapital). Basic Fit (3i) en SIF (Egeria) werden in 2016 naar de beurs gebracht door private equity.

Venture capitalists hebben in 2016 hun belang in 105 bedrijven verkocht. Dit is meer dan vorige jaren toen dit eerder rond de 85 lag. Populaire methodes zijn hierbij vooral verkoop aan strategische partijen en het aflossen van leningen. Life sciences bedrijf Merus (o.a. LSP) is begin 2016 naar de beurs gegaan, net als Takeaway.com (waarin Prime Ventures begon te investeren toen het nog een startup was).

Record aan nieuw kapitaal naar Nederlandse venture capitalfondsen
Nederlandse venture capitalists hebben in 2016 een recordbedrag van € 725 miljoen opgehaald. Dit komt voor een groot gedeelte doordat drie grote life sciencesfondsen (LSP, Gilde Healthcare en Forbion) tezamen bijna € 700 miljoen wisten te werven bij institutionele beleggers, family offices en corporates. Daarnaast zijn het European Investment Fund en andere overheden belangrijke beleggers in venture capital. Voor groeifondsen is € 215 miljoen aan nieuw kapitaal opgehaald. Zij investeren in zogenoemde ’’scale-ups’’, meer volwassen bedrijven die met een investering van eigen vermogen hard groeien.

Jorritsma: ‘Ik ben zeer verheugd over dit hoge bedrag voor nieuwe venture capitalfondsen. De hoeveelheid beleggingen in venture capital viel jaren tegen. Vandaar dat de NVP aandrong op overheidsbeleid dat de financiering door marktpartijen zou aanjagen. Het feit dat steeds meer marktpartijen zoals family offices en corporates nu beleggen in deze categorie is bemoedigend en laat zien dat het beleid effect sorteert. Het beleid dient daarom goed gemonitord te worden. En we moeten ook niet te vroeg juichen. In kapitaalintensieve sectoren als high- en cleantech zien wij nog een tekort aan venture capital. En dit zijn nou juist cruciale sectoren voor de komende jaren gezien bijvoorbeeld de energietransitie.

Sterk klimaat voor fondswerving private equity
Nederlandse private equitypartijen haalden in 2016 € 1,5 miljard op aan nieuwe fondsen. Dit kwam voornamelijk van (internationale) institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, al dan niet via een fonds-in-fondsen als tussenlaag. In 2015 werd er exceptioneel veel nieuw kapitaal opgehaald doordat twee grotere partijen (Gilde Buyout Partners en Waterland) aan het fondsenwerven waren. Het feit dat er ondanks de afwezigheid van deze twee grote partijen zoveel is opgehaald toont aan dat private equity als belegging zeer in trek is.

Zowel private equity als venture capital bieden bovengemiddelde rendementen aan beleggers. Ook in venture zijn er partijen die 25% rendement per jaar halen. Daarnaast help je via private equity en venture capital daadwerkelijke bedrijven, en daarmee mensen, vooruit. De cijfers laten zien dat ondanks enkele jaren van zeer goede fondsenwerving, er geen koopgekte is losgebarsten. Dat toont de kracht van het model van participatiemaatschappijen aan, waarin de investeerder de hand op de knip kan houden, zelfs als de portemonnee goed gevuld is. Daarnaast horen wij ook vanuit de markt dat er, anders dan in 2007, richting bedrijven minder druk is om maar overnames te doen. In die zin leven we dus echt in 2017, en niet in een herhaling van 2007’, aldus Jorritsma.

Bekijk hier de Feiten & Cijfers pagina van de NVP met alle gedetailleerde data en grafieken).


[1] Dit is 10% van de private werkgelegenheid in Nederland. Kijk op https://nvp.nlpagina/maatschappelijk_belang/ voor meer informatie over de maatschappelijke impact van participatiemaatschappijen.

[2] Alleen het door private equitypartijen ingebrachte kapitaal is meegenomen in het onderzoek. Kapitaal van andere investeerders zoals pensioenfondsen niet.

[3] Het NVP-onderzoek registreert verkopen alleen tegen kostprijs. Over het rendement kunnen daarom geen uitspraken gedaan worden.Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen
De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de brancheorganisatie van de participatiemaatschappijen in Nederland en vertegenwoordigt 90% van het in Nederland beschikbare participatiekapitaal. Onder participatiemaatschappijen worden zowel private equity (investeringen in volwassen bedrijven) als venture capital (investeringen in jonge of snel groeiende bedrijven) verstaan.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tjarda Molenaar, directeur, of Felix Zwart, Research & Regulatory Affairs: telefoon 020 – 571 22 70. Alle data over de Nederlandse participatiemarkt zijn te vinden op de website van de NVP onder ‘Feiten & Cijfers’. Tevens is op deze website gedetailleerdere data beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 2015 publiceert de NVP geen gedrukt rapport 'Ondernemend Vermogen: De Nederlandse private equity en venture capital markt' meer.

Opzet van het onderzoek
De NVP onderzoekt al meer dan 17 jaar samen met het Corporate Finance team van PwC jaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse private equity en venture capitalmarkt. Sinds 2007 worden de cijfers pan-Europees verzameld in samenwerking met alle andere Europese private equity en venture capitalbrancheverenigingen, waaronder Invest Europe (voorheen EVCA), de Britse BVCA en het Franse AFIC. Sinds 2016 wordt deze samenwerking vormgegeven in het European Data Cooperative (EDC). In dit onderzoek worden alleen de investeringen in eigen vermogen door participatiemaatschappijen vermeld, in het algemeen niet de gehele transactiewaarde van participaties.

Het onderzoek is maatgevend voor de Nederlandse private equity en venture capital-markt. Het onderzoek dekt door gebruik te maken van een enquête en betrouwbare publieke bronnen circa 95% van de investeringen door Nederlandse partijen en eveneens ongeveer 95% van de investeringen in Nederlandse bedrijven. Zowel leden als niet-leden van de NVP dragen bij aan het onderzoek. Doordat er steeds betere informatie beschikbaar komt, kan het voorkomen dat cijfers uit het verleden bijgesteld worden.


Meer informatie
NVP – Felix Zwart, Research & Regulatory Affairs, 020-5712270, zwart@nvp.nl, www.nvp.nl


Download het persberichtOnderzoek in de media:

'Bedrijven hebben investeerders voor het uitkiezen',
Het Financieele Dagblad, 26 april 2017

'Kassa voor opkoopfondsen',
DFT, 26 april 2017

Tags: archief
2020-05-15 14:10:43