NVP reageert op consultatie geschillenregeling

Originele publicatiedatum: 28/11/2019

De NVP heeft gereageerd op de voornemens van de minister om de wettelijke geschillenregeling te stroomlijnen. In de venture capital en private equity wordt vaak intensief en vruchtbaar samengewerkt tussen aandeelhouders. Toch kan er frictie bij deze samenwerking ontstaan. Dit werd vooralsnog onvoldoende bestreden door de geschillenregeling

De NVP ondersteunt het voorstel van de minister om de geschillenregeling te doen aansluiten bij de noden van de praktijk daarom volkomen. Op enkele punten heeft de NVP wijzigingen van het ontwerp van de minister voorgesteld. De remedies van de geschillenregeling moeten meer toegesneden worden op de belangen van individuele aandeelhouders. Verder dient de geschillenregeling een mogelijkheid te bieden voor de uittreding van aandeelhouders in gevallen van een duurzame ontwrichting van de samenwerking. Ten slotte is het van belang dat de verhouding tussen de geschillenregeling en de enquêteprocedure zo wordt vormgegeven, dat snelle doorlooptijden en efficiënte geschilbeslechting mogelijk worden. De NVP acht het echter vooral van belang dat dat het wetgevingsproces voortvarend doorlopen zal worden. De praktijk heeft behoefte aan een regeling waarmee geschillen tussen aandeelhouders snel en effectief beslecht kunnen worden. 

De NVP dankt alle leden van de NVP Legal & Regulatory commissie voor hun medewerking aan de totstandkoming van deze reactie. Lees hier meer over de consultatie en de reactie.

2020-05-15 16:49:06