Nieuwe IPEV waarderingsrichtlijnen

Originele publicatiedatum: 11/01/2019

De laatste versie van de IPEV private equity en venture capital waarderingsrichtlijnen is uit. De NVP onderschrijft het gebruik van deze richtlijnen. 

Tijdens de consultatie zijn er, o.a. door de NVP, zorgen geuit over het verdwijnen van de ‘’Price of Recent Investment’’ als waarderingsmethode. In de toelichting wordt nu duidelijker uitgelegd dat het nog steeds mogelijk is om de aankoopprijs als waardering te gebruiken mits deze, volgens de inschatting van de waardeerder, een reële afspiegeling is van de marktwaarde. Bekijk de laatste versie met uitgebreide toelichting hier.

Tags: archief2019
2020-05-15 15:53:24