In gesprek met Michiel de Haan - oprichter EVPA

Originele publicatiedatum: 03/10/2019

De European Venture Philanthropy Association (EVPA) organiseert van 5 tot en met 7 november 2019 haar 15e conferentie, dit keer in Den Haag. Wat betekent venture philanthropy precies en waarom is het juist nu zo relevant? Om hier antwoord op te krijgen ging de NVP in gesprek met een van de oprichters van de EVPA; Michiel de Haan.

Michiel is de grondlegger van een van de eerste Europese participatiemaatschappijen, was betrokken bij de oprichting van European Venture Capital Association (nu Invest Europe) én is de oprichter van de European Venture Philanthropy Association (EVPA).

We ontmoeten Michiel de Haan in het nieuwe kantoor van Aescap Venture vlakbij de RAI. Uitkijkend op het, bijna afgeronde, nieuwe hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Een interessante locatie voor een investeringsmaatschappij dat zich focust op investeringen die de ontwikkeling van nieuwe medicijnen mogelijk maken. “Relaties hoeven vanaf het EMA alleen maar de straat over te steken om bij ons op de stoep te staan” grapt Michiel.

JE BENT EEN VAN DE OPRICHTERS VAN DE EVPA, MAAR WAAR STAAT VENTURE PHILANTHROPY PRECIES VOOR?
‘Venture philanthropy kun je zien als een zakelijke tegenhanger van een goed doel. Net als bij een goed doel probeer je bij te dragen aan een betere wereld. Het verschil met een goed doel is dat je dit probeert na te streven met risico kapitaal in plaats van giften. Je combineert als het ware het streven van een goed doel met de zakelijke instelling van venture capital.

De overeenkomst met venture capital zit hem in het kijken door een investeerders bril. Je probeert met de juiste mensen op de juiste plek een organisatie beter te maken dan het is. In tegenstelling tot venture capital streef je niet alleen het tevreden houden van aandeelhouders met de hoogst mogelijke winst na. Je accepteert juist dat je een goed doel nastreeft en daardoor wellicht minder winst maakt. Het is daarbij natuurlijk wel van belang dat je rendabel wordt en levensvatbaar groeit (in het engels: sustainability), anders doe je precies hetzelfde als reguliere goede doelen. Venture philanthropy wordt daarom ook vaak impact investing genoemd.'

HOE BEN JE BIJ VENTURE PHILANTHROPY TERECHT GEKOMEN?
'Tijdens mijn reizen naar Oost-Afrika, hoorde ik van een medische vliegdienst. een non-profit organisatie dat (medische) zorg biedt aan mensen in afgelegen gebieden. Zo voorzien zij bijvoorbeeld de nomaden in de grote woestijn van noodzakelijke medische hulp. Voor deze hulp was de organisatie afhankelijk van giften en vrijwilligers.

Toen ik hoorde van een gecrasht vliegtuig, heb ik een nieuw vliegtuig voor hen medegefinancierd. Later bleek dat ook dit vliegtuig crashte, mede door onvoldoende opgeleide piloten. De oprichter ging toen maar weer een nieuw vliegtuig ‘’ophalen’’ in California. Dit deed mij beseffen dat de organisatie niet gebaat was bij giften alleen, er was een structurele verandering bij de organisatie nodig. Er moest geld komen voor goed-opgeleide piloten en geschikt materieel. Zo ontstond bij mij het idee van venture philanthropy voor Afrika.’

WAT DOE JE OP DIT MOMENT AAN VENTURE PHILANTHROPY?
'Ik vervul op dit moment meer een coaching rol op het gebied van venture philanthropy. Zo ben ik bij twee projecten in Madagaskar betrokken waaronder HERi Africa. HERi Africa faciliteert 150 zonnepaneel-kiosken met oplaadbare lampen, die bewoners in afgelegen gebieden kunnen gebruiken voor verlichting zonder dat ze daarvoor gebruik hoeven te maken van (voor hun onbetaalbare) elektriciteit. Heri Africa is inmiddels winstgevend en wordt nu zelfstandig gemanaged.'

WAAROM DENK JE DAT VENTURE PHILANTHROPY JUIST NU ZO RELEVANT IS?

‘Dit heeft volgens mij meerdere oorzaken. Zo hebben goede doelen door dat ze niet rendabel zijn. Maar ook wil de huidige generatie steeds meer bijdragen aan een betere wereld. Venture philanthropy biedt de mogelijkheid het ‘goede’ te doen én geld te verdienen.

WAAROM MOETEN MENSEN NAAR DE LUSTRUMCONFERENTIE IN DEN HAAG KOMEN?
‘De conferentie is het perfecte moment voor mensen om meer te leren over venture philanthropy. Vooral voor investeerders is het interessant om een visie op de toekomst te horen die buiten de venture capital scope ligt. Ik zie het ook gebeuren dat er syndicaten zullen komen van VC’s en VP’s op gebied van bijvoorbeeld duurzame energie.‘ Daarbij zijn er tal van interessante sprekers zoals Doug Miller, oprichter van het International Venture Philanthropy Center en Uli Grabenwarter, adjunct directeur bij het Europees Investeringsfonds (EIF).

Voor meer informatie over de EVPA Conference klik hier.

2020-05-15 16:42:38