Annemarie Jorritsma biedt namens de NVP drie initiatieven aan het parlement aan

Originele publicatiedatum: 26/01/2017

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), de branchevereniging van private equity en venture capital in Nederland, heeft vandaag haar geactualiseerde gedragscode, een informatiedocument voor ondernemingsraden en een concreet resultaat van het beleid meer te communiceren aangeboden aan Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De NVP kondigde deze drie concrete initiatieven aan naar aanleiding van het maatschappelijke debat over private equity. Eerder sprak het parlement al haar waardering uit voor de voorgenomen initiatieven en nu worden de uitgewerkte resultaten aangeboden.

‘De NVP heeft het maatschappelijke en het politieke debat actief gevolgd en daar waar mogelijk een bijdrage geleverd. Het is ons opgevallen dat er soms misverstanden bestaan over bepaalde investeringen en hoe participatiemaatschappijen functioneren. Ook leven er zorgen over de positie van werknemers. Er is kritisch gekeken naar waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd en dit heeft geleid tot drie voorliggende resultaten die wij vandaag presenteren.’, aldus Annemarie Jorritsma, voorzitter van de NVP.

De NVP heeft sinds 1986 een gedragscode die de principes en toepassing van verantwoord investeren door in Nederland actieve participatiemaatschappijen weergeeft. De gedragscode volgt recent geactualiseerde internationale standaarden en richtlijnen die in overleg met beleggers en de internationale branchevereniging Invest Europe zijn opgesteld. Het maatschappelijke debat gaf aan dat meer duidelijkheid en op een aantal punten aanscherping van de code noodzakelijk was. Dat is nu gebeurd.

Participatiemaatschappijen hebben belang bij een goede samenwerking met de werknemers van de ondernemingen waarin zij investeren. Ondernemingsraden spelen daarbij een belangrijke rol. De NVP staat ondernemingsraden nu bij met een informatiedocument met adviezen voor ondernemingen die voor het eerst te maken krijgen met een participatiemaatschappij als aandeelhouder.

Als derde initiatief heeft de NVP besloten communicatie tussen haar leden en de buitenwereld te bevorderen. Zo willen we vragen beantwoorden en onduidelijkheden wegnemen. De NVP heeft een korte informatieve film gemaakt over wat participatiemaatschappijen zijn en hoe zij werken.

‘Wij hopen met deze initiatieven te laten zien dat wij het maatschappelijke debat uiterst serieus nemen. Ook beleggers als pensioenfondsen verwachten dat. Participatiemaatschappijen spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie en daar hoort een open communicatieve houding bij. Dit is niet het einde, maar het begin van een betere dialoog en interactie met de maatschappij.’, aldus Annemarie Jorritsma.

Contact Marc van Voorst tot Voorst, Plaatsvervangend Directeur NVP, voor vragen: +31 20 5712270 of vanvoorst@nvp.nl.

Tags: archief
2020-05-15 13:55:36