Zoek

Persbericht: meer zelfregulering, meer transparantie en meer communicatie - Persbericht: meer zelfregulering, meer transparantie en meer communicatie

Originele publicatiedatum: 21/12/2015 De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), branchevereniging van private equity en venture capital1 in Nederland, heeft besloten haar gedragscode te actualiseren, een document op te stellen voor ondernemingsraden


Data - Data

Verschillende internationale onderzoeken onderstrepen de meerwaarde van meer diversiteit binnen de private equity en venture capital-sector. Kijk voor de meest recente cijfers op de volgende websites: UK VC & Female Founders Europe’s



Annemarie Jorritsma biedt namens de NVP drie initiatieven aan het parlement aan - Annemarie Jorritsma biedt namens de NVP drie initiatieven aan het parlement aan

Originele publicatiedatum: 26/01/2017 De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), de branchevereniging van private equity en venture capital in Nederland, heeft vandaag haar geactualiseerde gedragscode, een informatiedocument voor ondernemingsraden en een concreet


Archief - Archief

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen cijfers over in Nederland gevestigde participatiemaatschappijen (de industrie-analyse, IND) en investeringen in Nederlandse bedrijven door (binnen- of buitenlandse) participatiemaatschappijen (de markt-analyse, MK). Op de




Rendement - Rendement

Private equity en venture capital zijn risicovolle beleggingscategoriën met een gemiddeld hoog rendement. Hieronder volgt een overzicht van studies die dit bevestigen. Rendementspublicaties Enkele zusterorganisaties van de NVP publiceren rapporten over


Doel NVP - Doel NVP

Wij versterken slim kapitaal Onze inzet voor verantwoord aandeelhouderschap De NVP werkt aan een beter investeringsklimaat in Nederland. We behartigen belangen en dragen bij aan onderzoek en professionalisering van private equity &


Reactie NVP op de initiatiefnota van de heer Nijboer en de daarop gevolgde kabinetsreactie - Reactie NVP op de initiatiefnota van de heer Nijboer en de daarop gevolgde kabinetsreactie

Originele publicatiedatum: 21/12/2015 De NVP heeft de initiatiefnota van Henk Nijboer en de kabinetsreactie daarop met interesse bestudeerd en geeft graag haar reactie op de voorstellen. Allereerst is de NVP blij


<< Vorige | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |Volgende >>