VP Capital investeert met oog voor mens en planeet

VP Capital is de investeringsmaatschappij van de familie Van Puijenbroek. De familie wil met haar vermogen actief bijdragen aan oplossingen voor de sociale en planetaire uitdagingen. Ze hebben de drive een positieve impact te maken. Daartoe hanteren ze sinds 2018 een duurzaamheidsstrategie waarbij ze zowel VP Capital als hun hele portfolio screenen op duurzame vooruitgang. Guus van Puijenbroek, Directeur VP Capital, vertelt over hun duurzaamheidsrapportage en hoe ze hiermee hun netwerk willen inspireren om samen in beweging te komen:  ‘Uiteindelijk zit het in de kracht van de grote getallen. Hoe meer mensen we meekrijgen, hoe meer kansen we hebben om onze planeet beter te maken.’

De roots van de familie Van Puijenbroek liggen in het Belgische Sint-Niklaas. Vijf generaties geleden startte hun betovergrootvader het bedrijf HAVEP (werkkleding) te Goirle in Nederland. Zijn maatschappelijk bewuste visie op ondernemen delen ze nog altijd. Vandaag zijn ze een investeringsmaatschappij met circa 400 directe en indirecte investeringen in voornamelijk België en Nederland en zijn ze actief in acht verschillende investeringsdomeinen. Daarbij investeren ze direct en via fondsen in grote en kleine ondernemingen. Tijdens een gesprek met Marc van Voorst tot Voorst, plaatsvervangend directeur van de Nederlandse Vereniging voor Participatieverenigingen (NVP) en Ylse Tijtsma, communicatieadviseur bij de NVP, vertelt Guus van Puijenbroek over de kracht van samenwerken en hoe zij invulling geven aan ESG en impact investeren.

Wat betekent duurzaamheid voor de familie Van Puijenbroek?
Duurzaamheid is altijd belangrijk voor ons geweest. In de beginjaren van ons textielbedrijf, vijf generaties geleden, betekende duurzaamheid vooral sociaal en verantwoord werkgeverschap. Wij besteedden daar toen veel aandacht aan. ‘Environment’ stond toen minder hoog op ieders agenda. Dat is enorm veranderd. Wij leggen nu alles langs de ‘ESG’-lat.  Environment, social en governance zijn allen belangrijke onderwerpen. Waar de focus ligt is afhankelijk van de sector waarin we actief zijn. We hebben onze visie in een manifest opgeschreven, waarvan we ook onze slogan hebben afgeleid: ‘Strong heritage. Sustainable progress’. Die duurzame vooruitgang, dat is eigenlijk waar voor ons met de ingang van het laatste strategieprogramma 2019-2023 vol de focus op is komen te liggen.

Hoe geeft VP Capital invulling aan ESG?
In 2018 hebben wij met MJ Hudson voor onze hele portefeuille een nulmeting gemaakt. Ook ontwikkelden we een methode om de hele portefeuille op een schaal te wegen. We hebben dit gedaan om te kunnen zeggen: ‘dit is het nulpunt en we willen naar een bepaald punt toe, dus we moeten het elk jaar een stapje beter doen’. Voor portefeuillebedrijven in de textielsector, een van oudsher niet heel duurzame industrie, maakten we een roadmap tot 2023. We spraken hierbij de ambitie uit dat zij aan het eind duurzaamheidsleider in hun domein moeten zijn. De roadmap is niet statisch. Als de technologie zo ontwikkelt dat we betere en hogere prestaties moeten en kunnen halen, wordt deze ook strenger. Als meerderheidsaandeelhouder kan je veel doen. Bij onze fondsen gaan we vooral het gesprek aan met het fondsmanagement. MJ Hudson stuurt elk jaar een vragenlijst naar portefeuillebedrijven en fondsen om te rapporteren. Wij maken dan een score volgens onze eigen scoremethodiek en dan zie je toch dat elk fonds het heel belangrijk vindt om een hoge score te halen.

Kun je een voorbeeld geven van een portefeuillebedrijf waarbij jullie het verschil hebben gemaakt in ESG?
Een voorbeeld is Batenburg Techniek.  In 2019 hebben we dit bedrijf van de beurs gehaald. Batenburg Techniek is een technisch dienstverlener en zit onder andere in technisch installatiewerk als de installatie van zonnepanelen en laadstations voor elektrische bussen. Ook zit Batenburg Techniek in industriële automatisering en leveren ze technische componenten als transformatorhuizen. Batenburg Techniek is al hun activiteiten gaan toetsen op zes SDG’S. Wij zijn gaan kijken of hun activiteiten bijdragen aan één van die zes SDG’S.  De ESG management score steeg hierdoor afgelopen jaar van 3,33 naar 3,66 en de Impactscore steeg van een 3 naar een 4. Op Environmental vlak presteert Batenburg Techniek goed. In 2020 heeft het bedrijf stappen gezet door haar CO2-voetafdruk te reduceren met -45% en door de gefactureerde omzet met een positieve impact te laten stijgen met €40 miljoen tot €137 miljoen (58% van de omzet). Mijn hoop is dat we op een gegeven moment zo stoer kunnen zijn dat we projecten in vervuilende industrieën weigeren en ons louter richten op duurzame projecten, zoals bijvoorbeeld aardwarmte. Die transitie is al in gang gezet dus daar ben ik heel erg trots op.

Jullie hechten veel waarde aan meten en transparantie, hoe werkt dat en waarom doen jullie dat?
Wij hebben dat heel bewust gedaan om een paar redenen. Ten eerste voor onszelf zodat we kunnen zien of we vooruitgang boeken. Je moet weten waar je staat. We zijn aan onszelf verplicht om die flinke stap vooruit te zetten.  Zo zijn we nu bezig met de certificering als B Corp onderneming en hebben we ons gecommitteerd aan de Science Based Targets. We leggen de lat voor onszelf steeds hoger. Ten tweede willen we kennis delen. Wij vinden het belangrijk om de kennis die wij door het traject met MJ Hudson hebben opgedaan te delen met andere family offices. Wellicht kunnen ze ervan leren en kunnen wij hen op weg helpen. Zo organiseren we binnenkort een round table waar we 15 Belgische en 15 Nederlandse families voor uitnodigen. Ten derde hopen we te inspireren. Daarom hebben we ervoor gekozen om de voortgang in een progress report te publiceren. Mensen raken geïnteresseerd, willen er meer over weten en zo komen wij in gesprek met like-minded-investeerders. Uiteindelijk zit het in de kracht van de grote getallen. Hoe meer mensen we meekrijgen, hoe meer kansen we hebben om onze planeet beter te maken.

Wat is volgens jou de kracht van samenwerken in die duurzaamheidstransitie?
In ons eentje kunnen we weinig doen. Bij onze investeringen zetten wij het thema op de agenda en maken we verschil, maar dat is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Als we als samenleving échte stappen willen zetten moet iedereen (alle participatiemaatschappijen en de hele financiële sector) meedoen.  Hoe meer partijen wij meekrijgen in de samenwerking, hoe beter. Daarom delen we ook zo graag de informatie.

Jullie doelstelling is 45% impact investeringen, wat zijn hierbij dilemma’s?
Voor ons was in eerste instantie niet duidelijk wat ‘impact’ was. In het begin gingen wij af op wat de fondsmanager zei. Als zij zeiden, ‘we zijn een impactfonds’ dan namen wij dat aan. We kwamen er al vrij snel achter dat dat niet bij alle fondsen evenveel betekende. Er is ook geen erkende definitie van ‘impact’. Ook kwamen we bedrijven tegen die zich niet als impactbedrijven neerzetten, maar dat door het product of de dienst die zij leveren, in essentie wel zijn. Wij hebben nu, samen met duurzaamheidsadviseur Sinzer, een eigen impactschaal ontwikkeld. Bedrijven die op de impactschaal een 4 of 5 (op 5) scoren, noemen we impactbedrijven.

Welk advies heb je voor NVP leden en de rest van financieel Nederland die zich meer willen richten op duurzaamheid?
Ga er vandaag mee aan de slag. Vanuit de EU komen vele regels op de industrie af. Mogelijk gelden deze nog niet voor alle investeerders, maar dat is waarschijnlijk een kwestie van tijd. Kortom, begin zo snel mogelijk met het rapporteren van je duurzaamheidsactiviteiten. Steeds meer beleggers als pensioenfondsen zijn hiermee bezig en stellen eisen. Tot slot is de nood gewoon hoog. We hebben maar één planeet en daar moeten we zuinig op zijn.

Bekijk het progress report hier.

2021-07-22 10:44:57