Private equity in accountancy

Afgelopen weekend stond de NVP op de voorpagina van het FD in een uitgebreid stuk over private equity in de accountancy. Hoogleraren en andere kenners van de sector willen strengere eisen aan de rol van private equity in de accountancy. De NVP heeft aangegeven dat investeerders sturen op kwaliteit en dat zij door de combinatie van kapitaal, kennis en netwerk bij uitstek geëquipeerd zijn accountancykantoren te helpen met de door henzelf gewenste schaalvergroting. Tevens gaf de NVP aan dat als marktwerking en ondernemerschap in een sector zijn toegestaan, er geen onderscheid gemaakt kan worden in aandeelhouderschap. Wel brengt het investeren in maatschappelijk gefinancierde sectoren of bedrijven met een nutsfunctie verantwoordelijkheden met zich mee. Extra oog voor de bredere wensen van stakeholders van deze bedrijven en actief communiceren met media en maatschappij over wat je doet is hierbij het devies. Het artikel ging door op pagina 2 en 3.

Tags:
2024-07-04 11:31:08