Prinsjesdag 2021

Afgelopen dinsdag bood de minister van Financiën de Miljoenennota en Rijksbegroting 2022 aan het parlement aan. Hiermee begon formeel het nieuwe werkjaar van de regering. Het vertrekpunt is rooskleuriger dan in eerste instantie werd aangenomen. De economie staat er relatief goed voor. De steunpakketten lijken effect te hebben gesorteerd. De economie groeit in 2021 naar verwachting met 3,9% en in 2022 met 3,5%. De werkeloosheid is met 3,4 a 3,5% historisch laag. De staatsschuld blijft met 57,5% onder de in de acquis communautaire afgesproken 60%.

Stop steunpakketten

Na een periode van intensieve economische steun eindigt per 1 oktober 2021 het generieke deel van het steunpakket. De NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen zullen niet worden verlengd. Een aantal ondersteunende maatregelen om de dynamiek op de arbeidsmarkt te bevorderen blijven nog even van kracht. Daarnaast lopen al ingevoerde coronasteunmaatregelen voor een deel door in 2022. De doorloop van steun van de NOW-regeling zal in 2022 naar verwachting 2,7 miljard euro bedragen.

Algemene plannen

Vanwege de demissionaire status doet het kabinet alleen gerichte investeringen op terreinen waar dat niet kan wachten. De maatregelen spitsen zich vooral toe op de woningproblematiek, het klimaat en veiligheid. Aanleiding hiervoor zijn de krapte op de woningmarkt, de overstromingen in Limburg en de moorden op misdaadverslaggever Peter R. de Vries en advocaat Derk Wiersum.  

Het kabinet stelt 10 jaar lang 100 miljoen euro per jaar beschikbaar om extra woningbouw te stimuleren. Dit is voor additionele woningbouw, niet voor de versnelling van al bestaande projecten. Ook investeert het kabinet, bovenop het bestaande klimaatbeleid, in totaal ruim 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelen. Een laatste pijler uit de miljoenennota zijn de investeringen in de rechtsstaat. Het wordt cruciaal bevonden dat de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder wordt teruggedrongen. Dit vereist een stevige langjarige aanpak.  In dat licht heeft het kabinet besloten om in 2022 554 miljoen euro te besteden.

Voor participatiemaatschappijen

Het kabinet heeft onderzoek gedaan naar de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen. Daarin staat dat aanpassingen in de fiscale behandeling van eigen en/of vreemd vermogen bij voorkeur in een internationale context worden geregeld, bijvoorbeeld via het zogenoemde Debt Equity Bias Reduction Allowance (DEBRA) initiatief dat onlangs door de Europese Commissie is gelanceerd. DEBRA heeft tot doel ondernemingen aan te moedigen hun investeringen te financieren met eigen vermogen in plaats van door middel van schuldfinanciering. In het onderzoek worden daarnaast suggesties gedaan om de earningsstrippingmaatregel aan te scherpen, in combinatie met een verlaging van het nominale tarief van de vennootschapsbelasting.

Voor innovatieve startups is in 2017 de gebruikelijkloonregeling versoepeld. Per 1 januari 2022 zou deze maatregel vervallen. Dit is echter uitgesteld tot 1 januari 2023.

De fiscale regeling aandelenoptierechten wordt aangepast. De werknemer krijgt straks de keuze om het moment van belastingheffing te verschuiven naar het moment waarop de verkregen aandelen verhandelbaar zijn, en kan dus eventueel de aandelen verkopen om zo de belasting te kunnen voldoen. Zo wordt het aantrekkelijker om gebruik te maken van aandelenoptierechten als loon. De NVP verwelkomt deze stap. De door de NVP in de internetconsultatie aangedragen suggestie om ook het tarief aan te passen is niet overgenomen.

Invest International opent op 1 oktober 2021 haar deuren. Dit is een nieuwe publieke bank die Nederlandse bedrijven gaat helpen om impactvolle projecten in het buitenland te ontwikkelen én te financieren. Zij krijgt een eenmalige injectie van 833 miljoen euro en structureel 9 miljoen euro per jaar.

Het Nationaal Groeifonds (NGF) is opgericht om bij te dragen aan de welvaart van toekomstige generaties. Dat gebeurt door te investeren in kennisontwikkeling, R&D en innovatie en infrastructuur. Hiervoor is tot 2025 20 miljard euro uitgetrokken. Eerste projecten (bv kunstmatige intelligentie, onderzoek naar kwantumtech en regeneratieve geneeskunde) hebben ca 650 miljoen euro toegekend gekregen en er is 3,5 mrd gereserveerd voor kansrijke projecten.

Wilt u meer lezen over bovenstaande en andere voorstellen? Lees dan de miljoenennota, de eerste analyse van VNO NCW voor ondernemers of van andere adviseurs (Loyens & Loeff, EY, PwC, BDO)

Tags:
2021-09-24 15:09:04