Oproep aan de formatietafel

De bedrijven van participatiemaatschappijen groeien bovengemiddeld, zorgen voor banen en leveren een structureel hoger rendement aan beleggers zoals pensioenfondsen. Zij zijn aanjager voor de concurrentiepositie van Nederland in de toekomst.’’. Dat schrijft Marc van Voorst (plv. Directeur NVP) in Financial Investigator. In een oproep aan de formatietafel vraagt hij Den Haag rekening te houden met de volgende vier punten:
 
1) Trek bij de coronaherstelplannen op met de markt.
2) Stimuleer Venture Capital voor meer innovatie en ondernemerschap.
3) Stimuleer gelijk speelveld EU, maar ben tot die tijd concurrerend.
4) Participatiemaatschappijen als instrument voor maatschappelijke transities.

Op dinsdag 21 september 2021 is het Prinsjesdag. Formeel begint daarmee het nieuwe werkjaar van de regering en worden de plannen voor komend jaar gepresenteerd. Nederland staat voor een uitdaging.

Ons land staat aan het begin van de coronahersteljaren. De pandemie lijkt voorbij en we moeten al onze energie steken in het herstel van de economie. Participatiemaatschappijen kunnen bijdragen aan dit herstel. Zij zijn een onmisbare bron van kapitaal voor het grote MKB en zijn belangrijke financiers van innovatieve en snel groeiende bedrijven.

De bedrijven van participatiemaatschappijen groeien bovengemiddeld, zorgen voor banen en leveren een structureel hoger rendement aan beleggers zoals pensioenfondsen. Zij zijn aanjager voor de concurrentiepositie van Nederland in de toekomst.

Daarom schreef de NVP eerder dit jaar een brief aan de voormalige informateur Mariëtte Hamer om bij het informatieproces tot vorming van een nieuwe kabinet (en bij het maken van nieuwe plannen) rekening te houden met vier belangrijke punten. Omdat we ons nog midden in de formatie bevinden, is dit een relevante actualiteit.

Trek bij herstelplannen op met de markt
Voor economisch herstel is het doen van investeringen cruciaal. Als gevolg van de COVID-19-crisis hebben veel bedrijven minder vet op de botten en mogelijk extra schulden opgebouwd, waardoor investeringen achterblijven. Verschillende partijen roepen de overheid op te komen met plannen en investeringsagenda’s om de economie te steunen en in de kern gezonde MKB-bedrijven uit de crisis te helpen.

Het is belangrijk bij deze initiatieven en met name het vormgeven hiervan nauw samen te werken met private investeerders. Zij beschikken over relevante kennis, hebben een sterk netwerk en kunnen goed adviseren hoe de markt additioneel kan worden versterkt.

Innovatie en ondernemerschap door stimulering venture capital
Stimulering van innovatie en ondernemerschap moet een speerpunt zijn in deze economisch onzekere tijd. Voor venture capital fondsen is een sleutelrol weggelegd. De verschaffing van eigen vermogen moet worden gestimuleerd door Nederlandse pensioenfondsen aan te moedigen vermogen te beleggen in venture capital fondsen.

Nederland verkeert in de unieke positie over een groot pensioenvermogen te beschikken. De pensioenfondsen beleggen over de hele wereld, maar juist door te beleggen in Nederlandse venture capital-fondsen kan innovatie en groei van start-ups en scale-ups in Nederland verder worden bewerkstelligd en gestimuleerd. Dit leidt tot innovatie, een concurrerende positie van Nederland en werkgelegenheid.

Stimuleer gelijk speelveld EU, maar wees tot die tijd concurrerend
De industrie heeft een sterk internationaal karakter. Zij is gebaat bij een level playing field in de Europese Unie en daarbuiten. Goldplating van Europese wet- en regelgeving moet worden voorkomen. Totdat een volledig gelijk speelveld is gerealiseerd, zorgt het nieuwe kabinet idealiter voor een aantrekkelijk en concurrerend vestigingsklimaat.

Als gevolg van de Brexit zullen veel bedrijven vestigingen op het Europese continent openen. Nederland heeft op dit moment een goede uitgangspositie om een voorkeursvestigingslocatie te worden. Het vestigingsklimaat is de komende jaren gebaat bij een betrouwbare overheid die stabiliteit biedt.

Participatiemaatschappijen als instrument voor maatschappelijke transities
De Nederlandse samenleving staat aan de vooravond van grote maatschappelijke transities. De economie moet worden verduurzaamd, de samenleving zal versneld digitaliseren en vergrijzing leidt tot stijgende zorgkosten en vragen over de betaalbaarheid van pensioenen.

Participatiemaatschappijen kunnen worden ingezet om deze transities te faciliteren. Voorbeelden zijn de energietransitie, zorgverlening, circulaire economie en de eiwittransitie. Participatiemaatschappijen kunnen hier de katalysator zijn. Door de combinatie van kennis, kapitaal en netwerk zijn ze bij uitstek geëquipeerd om deze transities niet alleen te financieren, maar ook te realiseren.

Met deze vier punten hopen we samen te bouwen aan een sterker Nederland.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Financial Investigator.

Tags:
2021-09-21 13:31:26