Onderzoek naar private equity in de kinderopvang gepubliceerd

Vorig jaar gaf de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Karien van Gennip, een opdracht tot twee onderzoeken. SEO Economisch Onderzoek bracht de Kinderopvangmarkt in kaart en onderzocht de rol van grote kinderopvangorganisaties en de invloed van private equity. Decisio deed onderzoek naar de mogelijke effecten van marktingrijpen. In de technische briefing ‘Onderzoek naar private equity in de kinderopvang’ presenteerden de onderzoekers hun bevindingen aan de Tweede Kamer. De briefing terugkijken kan hier. De NVP en relevante leden hebben meegewerkt aan de onderzoeken. Ook is het gesprek aangegaan met politici. Het FD schreef: ‘Onderzoekers raden begrenzen winstuitkering in de kinderopvang af’.  

Tags:
2023-04-20 15:50:13