Nieuw bestuurslid NVP: Robbert van Kampen

Tijdens de ALV van 21 juni jl. is Robbert van Kampen toegetreden tot het bestuur. In dit interview introduceert hij zich aan de leden van de NVP.

Gefeliciteerd met je benoeming tot bestuurslid van de NVP. Voor de leden, wie ben je?
Ik ben Robbert van Kampen, 36 jaar en als Investment Director sinds begin 2016 werkzaam bij Bolster Investment Partners. Ik woon samen met mijn vrouw en dochter in Haarlem en ben vaak op het strand of hardlopend in de duinen te vinden. Sinds een aantal jaren geef ik voor de NVP Academy de workshop “Introductie binnen Private Equity” bedoeld voor professionals die niet direct bij het investeringsproces zijn betrokken, zoals office- of marketing managers. Daarnaast heb ik in 2019 meegeholpen met de organisatie van het 35-jarige lustrumjaar waarin verschillende activiteiten voor de leden zijn georganiseerd. Mijn nieuwe rol als bestuurslid en voorzitter van de Commissie Opleidingen voelt als een logische en mooie vervolgstap van mijn betrokkenheid bij de NVP.

Wat is je rol bij Bolster? Vertel eens iets over Bolster?
Bolster Investment Partners is een flexibele, lange termijn investeerder. Bolster is gespecialiseerd in samenwerkingen met DGA- en familiebedrijven middels minderheids- en meerderheidsbelangen. Inmiddels hebben we een prachtige portefeuille opgebouwd van 20 investeringen in (marktleidende) MKB-bedrijven die meestal internationaal actief zijn. Het bijzondere van de positie van Bolster is dat wij als aandeelhouder (door onze lange termijn horizon) echt worden opgenomen in de kring van het familiebedrijf. Daardoor horen we erbij. Wij zijn echt een partner. Voor mij maakt dat erbij horen dat ik het niet zie als werk en me erg betrokken en verantwoordelijk voel richting onze bedrijven.

In mijn rol als Investment Director ben ik betrokken bij het beheer van de bestaande Bolster portefeuille en het beoordelen van nieuwe investeringskansen. Zo ben ik betrokken bij Infoplaza Group een aanbieder van weersverwachtingen en weer-gerelateerde content onder andere bekend van de consumentenapps Weeronline en Buienalarm. Sinds 2018 ben ik ook betrokken bij de Careflex Zorg Groep, een gespecialiseerde zorgdienstverlener die we ondersteunen bij haar buy-and-build strategie en in de ambitie om een landelijke speler te vormen.

Hoe ben je in deze sector terechtgekomen? 
Na een uitstapje in het buitenland en een studie aan de Erasmus Universiteit ben ik gestart bij Holland Capital. Bij deze investeerder was ik met name betrokken bij transacties binnen de gezondheidszorg. In maart 2016 heb ik de overstap gemaakt naar het participatiebedrijf van Van Lanschot Kempen, wat eind 2017 is verzelfstandigd en verder is gegaan als Bolster Investment Partners. Ik ben dus eigenlijk altijd al werkzaam geweest binnen Private Equity en zie mezelf ook niet snel in een andere sector terechtkomen. De mate van verantwoordelijkheid, de samenwerking en het contact met ondernemers en het samen verder bouwen aan bedrijven in uiteenlopende sectoren, juist deze dynamiek krijg je nergens anders.

Wat hoop je de komende 4 jaar bij de NVP te bereiken?
De NVP Academy heeft de laatste jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Het aanbod aan workshops, webinars en advanced trainingen is uitgebreid en mede daardoor ook het aantal deelnemers. Ik wil me daar de komende jaren ook voor blijven inzetten zodat het opleidingsaanbod actueel, praktijkgericht en van een hoog niveau blijft. De sector is voortdurend in beweging en dus moet de inhoud van het opleidingsaanbod ook meebewegen zodat wordt ingespeeld op de (toekomstige) behoeftes en wensen van de (geassocieerde) leden. Hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor de Academy Commissie waar ik onderdeel van ben; het actueel en relevant houden van het opleidingsaanbod. Verder vind ik het belangrijk om binnen het NVP bestuur het geluid van de Nederlandse mid-market investeerder te laten horen. Door mijn positie binnen Bolster weet ik wat er speelt binnen dit segment en hoe de NVP op het gebied van o.a. onderzoek en belangenbehartiging kan bijdragen aan een beter investeringsklimaat.

Hoe heb je het politieke debat en de algemene recente ontwikkelingen op private equity en venture capital gebied in Nederland ervaren?
In 2019 was het thema van het lustrumjaar Open, Verantwoord en Ambitieus en op deze thema’s zijn de laatste jaren serieuze stappen gezet. De NVP en haar leden zijn de laatste jaren veel communicatiever geworden en investeerders laten milieu-, sociale en governance aspecten ook zwaarder meewegen in hun investeringsbeslissingen. Het devies vanuit de NVP is nog altijd “communiceer en leg uit” en dat werpt duidelijk zijn vruchten af. In het recente politieke en maatschappelijke debat wordt de positieve impact op onder andere werkgelegenheid en innovatie door het instappen van Private Equity ook erkend. Wat mij betreft zijn we als sector dus op de goede weg!

Tags:
2023-07-11 10:08:54