Minister Wouter Koolmees complimenteert de NVP

Op 12 juli j.l. stuurde Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees een brief naar de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de in de initiatiefnota (zomer 2015) voorgestelde maatregelen met betrekking tot de ondernemingsraad en private equity-overnames. In de brief concludeert de minister:

Gezien de mogelijkheden die het huidig wettelijk kader biedt, concludeer ik dat een wetswijziging van de WOR in de zin van de twee in de initiatiefnota voorgestelde maatregelen niet noodzakelijk is.
Wouter Koolmees Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

De minister stelt wel dat het van belang is om samen met het medezeggenschapsveld en met de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER te bezien hoe OR’en nog beter geïnformeerd kunnen worden over de rechten die zij hebben bij overnames en hoe zij het beste gebruik kunnen maken van deze rechten.

De NVP ondersteunt dat initiatief van harte. Hiertoe schreef ze vorig jaar al een informatiedocument voor ondernemingsraden met adviezen uit de praktijk (Nederlandse versie en Engelse versie). Dit document is februari 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer, is actief verspreid onder leden en wordt via de NVP-website gratis aangeboden aan ondernemingsraden. Recent gaven Tjarda Molenaar en Marc van Voorst tot Voorst ook een presentatie voor het MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) om de circa 40 aanwezige voorzitters van ondernemingsraden te wijzen op deze adviezen uit de praktijk. De NVP blijft dit document onder de aandacht brengen.

Deze en de andere NVP-initiatieven is de minister niet ontgaan. In zijn brief schreef hij: “Verder kunnen initiatieven uit de private equity-sector een goede bijdrage leveren. In dit verband wijs ik op de initiatieven van de NVP: een nieuwe gedragscode voor NVP-leden, heldere informatie op de website en een handreiking voor OR’en. Met name deze handreiking is een mooi instrument waarmee ondernemingsraden in de praktijk hun voordeel kunnen doen. Een initiatief dat navolging verdient”.

De NVP roept haar leden op dit informatiedocument voor ondernemingsraden actief te blijven verspreiden onder (toekomstige) portefeuillebedrijven.

Tags:
2018-08-14 18:19:08