In the spotlight: Julia Padberg

In the spotlight: Julia Padberg

‘VC in the spotlight’: dit keer met Julia Padberg, partner bij SET Ventures. Julia wil al sinds haar vroege studententijd een steentje bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Als impact-investeerder richt ze zich nu op het verduurzamen van de energiesector. Lees hier hoe ze dat in haar carrière heeft vormgegeven.

 

‘In the Spotlight’ – Julia Padberg

 

Waarom heb je ervoor gekozen om in Finance te gaan werken?

Al sinds mijn vroege studententijd geloof ik dat klimaatverandering het allergrootste probleem van onze generatie is en wil ik mijn steentje bijdragen om daar iets tegen te doen. Daarbij geloof ik dat je de meest schaalbare en duurzame impact kunt realiseren met initiatieven die ook financieel rendabel zijn. Na mijn studie klimaateconomie ging ik dus op zoek naar een financiële baan rondom klimaatgerelateerde bedrijven.

 

Wat heb je hiervoor gedaan, en waarom werk je nu in Venture Capital?

Voordat ik me 7 jaar geleden aansloot bij SET Ventures werkte ik als M&A adviseur bij investeringsbank Kempen & Co. Ik werkte daar aan grote spraakmakende overnames en beursgangen in de klimaat- en energiesector, maar wilde uiteindelijk toch graag meer lange-termijn strategische betrokkenheid hebben bij relevante bedrijven. Binnen VC  gaat het altijd om strategische afwegingen en ben je op het hoogste niveau betrokken bij de bedrijven waarin je investeert.

 

Je maakt een fantastische carrière. Wat is voor jou belangrijk geweest? Heb je een rolmodel?

Dank je :) Voor mij is het belangrijk om altijd te blijven kiezen voor datgene waar ik het meeste werkplezier uit haal in plaats van bijvoorbeeld voor een hoger salaris of imposantere titel. Ik geloof echt dat je het verste komt wanneer je doet waar je passie ligt en samenwerkt met mensen die jou aanvullen en versterken. Mijn rolmodel hierin is mijn vader die me, toen hij nog leefde, vaak deze les heeft meegegeven.

 

Heb je nog (carrière-tips) aan anderen in de sector?

Ik zou absoluut aanraden om iets te gaan doen in de energietransitie, aangezien deze dynamische groeimarkt ongelooflijk veel mooie kansen biedt en klimaatverandering tegelijkertijd nog een gigantisch probleem is. Daarbinnen zou ik me concentreren op één specifiek aspect waarin jij of je bedrijf de allerbeste in probeert te worden.

 

Wat gaat in de huidige energietransitie een groot verschil maken? Wat zal in jouw optiek een gamechanger zijn?

Waar bijna iedereen bij deze vraag denkt aan het uitvinden van grote breakthrough technologieën, geloof ik juist dat alle benodigde technologie om klimaatverandering op tijd af te remmen nu al op schaal is bewezen. Het echt grote verschil zal zitten in slimme nieuwe toepassingen hiervan – en dan met name in de automatisering van vraag en aanbod sturing – zodat duurzaam en efficiënt energieverbruik in hoog tempo en op financieel gezonde wijze naar de massamarkt kunnen worden gebracht.

 

Wat kunnen wij met z’n allen doen om hieraan een bijdrage te leveren?

Als VC community kunnen we met elkaar de ondernemingen steunen die de energie systeem transitie aandrijven. Dit zijn over het algemeen bedrijven met snel schalende digitale technologieën die een enorme groeimarkt bedienen, dus het is niet eens vanuit impact gedrevenheid dat dit heel een verstandige koers zou zijn!

 

Wat is de grootste verandering die je hebt gezien in de afgelopen 7 jaar bij SET Ventures?

In die tijd noemde men onze investeringsfocus vaak nog ‘alternatieve energie’ en werd het gezien als kleine impact-niche. Inmiddels is de energietransitie een mainstream sector die niks meer met geitenwollensokken te maken heeft. Het heeft enorme invloed op alle sectoren en individuen, want we moeten onze economie compleet opnieuw gaan uitvinden wanneer we van een klein beetje- naar volledig variabele energie opwek gaan. Daaruit ontstaan veel nieuwe slimme businessmodellen die wereldwijd alles geautomatiseerd gaan aansturen, dus dit zien inmiddels ook alle generalistische VC’s.

 

Wat vind je van de diversiteit in deze sector?

Binnen VC teams zie ik gelukkig steeds meer vrouwen, nationaliteiten en generaties, maar nog steeds te weinig mensen met een niet-Westerse achtergrond. Hierdoor blijft de investeringscultuur toch vrij homogeen. Binnen tech startups zie ik echt veel te weinig diversiteit bij founders, al hebben we binnen onze portefeuille een paar uitzonderingen. Wel onderschrijft bijna iedereen tegenwoordig het belang hiervan en staan founders er dus voor open dat SET Ventures altijd zwaar tilt aan diversiteit bij nieuwe aanvullingen van het management team en de RvC. Op die manier hopen we toch dat er uiteindelijk een natuurlijke verschuiving gaat plaatsvinden.

Tags:
2023-01-30 17:46:22