Joyce Houterman over de NVP Academy

De ROM Utrecht Region is NVP-lid sinds januari 2021. Vele ROM-medewerkers namen deel aan de NVP-trainingen en webinars. Zo ook Joyce Houterman, Investment Manager bij de ROM Utrecht Region. Zij volgde de online trainingen ‘Essentials Venture Capital’ en ‘Advanced Value Creation’. Ook bekeek zij de webinars ‘Geschillenbeslechting’ en ‘ESG als driver voor waardecreatie’. We interviewden haar over haar ervaringen met onze trainingen en webinars.

Kun je wat meer vertellen over de ROM Utrecht Region?
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen werden ooit geïnitieerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en werden destijds opgericht om economische achterstand in die specifieke regio op te lossen. In de loop der tijd is er steeds meer een omslag gekomen naar stimulering van het regionale ecosysteem, een soort ‘aanjaagfunctie’. Ook de ROM Utrecht Region heeft een dergelijke rol. Zij ondersteunt het bedrijfsleven en ecosysteem in de regio om het innovatieve vermogen te versterken en borgt zo welvaart, welzijn en werkgelegenheid. Naast provincie Utrecht valt ook de Gooi- en Vechtstreek onder de verantwoordelijkheid van de ROM Utrecht Region. Wat de fondsen betreft hebben wij een rol om marktfalen op te vangen.

Waarom ben jij bij de ROM Utrecht Region gaan werken?
Eind mei 2020 werd de ROM Utrecht Region officieel opgericht en ik was er als een van eersten bij betrokken. Ik was werknemer nummer twee. Toen ik in april 2020 begon gingen we al snel aan de slag met de aanvragen voor de Corona Overbruggingslening (COL). Nog voordat de ROM Utrecht Region officieel was opgericht waren we al met veel ondernemers uit de regio in contact, over hun aanvraag voor de COL. Dit gaf gelijk een vliegende start: we kregen hierdoor in vroeg stadium een goed beeld van wat voor ondernemingen actief zijn in de regio en ondernemers maakten al vroeg kennis met de ROM Utrecht Region.
Het is heel uitdagend om de start en opbouw van een nieuwe organisatie mee te maken. Het geeft veel energie om zo vroeg betrokken te zijn en mee te maken hoe de ROM Utrecht Region zich steeds verder ontwikkelt.  
 
Wat verwacht de ROM Utrecht Region van het NVP lidmaatschap?
De trainingen en webinars die de NVP aanbiedt zijn enorm waardevol voor ons. Ten eerste vanwege de inhoudelijke kennis die je opdoet, en ten tweede vanwege het netwerk-element. Via de trainingen en webinars kom je makkelijk en snel in contact met andere venture capital en private equity professionals. Daarnaast ondersteunt ROM Utrecht Region het werk van de NVP voor het bijdragen aan een beter investeringsklimaat voor participatiemaatschappijen in Nederland.
 
Hoe heb je de NVP Academy trainingen ervaren?
Ik vind de trainingen heel interessant. De Essentials training is bijvoorbeeld erg divers: van het structureren van funds tot de deal flow, van due diligence tot portfolio management, alles komt aan bod. Je loopt het hele investeringsproces door. Het leukste is toch de praktijkervaring die je meekrijgt van zowel de trainers als de deelnemers. Ook de diversiteit in deelnemers is waardevol. Je komt in contact met mensen uit allerlei verschillende organisaties, functieniveaus en met verschillende achtergronden. Je leert veel van elkaar.
Binnen ons Investeren team bij de ROM attenderen we elkaar ook op komende trainingen en webinars. Een collega en ik hebben de Essentials VC voorjaar 2021 gevolgd en in het najaar gaan hier twee collega’s aan deelnemen. We zijn erg te spreken over de training!
 
Hoe vond je het dat de trainingen online werden gegeven?
Online een training volgen is toch anders dan fysiek een training volgen. Er is een andere dynamiek. Afwisseling bij online trainingen is in mijn optiek belangrijk. Het is daarom goed dat er bij deze training verschillende trainers waren en van deelnemers grote interactie wordt verwacht. Marina [Reemer, Essentials coördinator] doet bij de start van elke nieuwe module even een korte ‘kick-off’: ‘hoe zit je in de wedstrijd’. Dit brak het ijs onmiddellijk. Ik hoop dat komende trainingen weer fysiek zullen zijn. Het is toch fijn om de trainers en deelnemers in het echt te ontmoeten.
 
Hoe vond je de webinars? Zou je onze webinars aanraden?
Zeker. De webinars zijn natuurlijk korter (maximaal een uur), maar heel interessant. Omdat er grotere groepen deelnemers zijn waar je alleen die specifieke webinar mee volgt, is er wel minder interactiviteit. Hier staat tegenover dat de onderwerpen echt heel erg relevant zijn. Een voordeel van de webinars is dat je gezien het tijdstip (donderdag 16:00 – 17:00) en het feit dat ze gratis zijn makkelijk even instapt. Kortom, ik zou de webinars zeker aanraden!
 
Heb je al ideeën voor je volgende NVP training (hopelijk weer fysiek)?
Ik heb me inderdaad al wat georiënteerd. Dit jaar heb ik al twee NVP trainingen gevolgd, als er ruimte voor is dan zou ik dit jaar graag nog een training willen volgen. Ik zag een aankondiging voorbijkomen van de ‘Accounting meets Valuation’, dat zag er heel interessant uit. Ook de webinars blijf ik actief volgen. Ik wil me graag meer en breed ontwikkelen in dit vakgebied.
 
Wil je je nog op andere manieren inzetten voor de NVP? Er zijn diverse commissies en borrels.
Ik ga me hier meer in verdiepen en zal eens kijken op de NVP website [waarop al onze commissies en andere activiteiten vermeld staan].

Tags: Academy
2021-08-17 09:42:11