Even voorstellen: Leo Holwerda van Invest-NL

Invest-NL bestaat sinds een paar jaar. Wat doen jullie allemaal? Leo Holwerda stelt zichzelf en Invest-NL voor.

 

Wij willen Nederland duurzamer en innovatiever maken. We richten ons daarom op de financiering van bedrijven in de energietransitie, circulaire en biobased economie, duurzame landbouw, toegankelijke en betaalbare zorg en deep tech. Impact investeringen vereisen vaak geduldig kapitaal: financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt is ons motto. Anders gezegd: Invest-NL investeert in bedrijven die niet, nog niet of niet helemaal door private financiers geholpen kunnen worden. Hiermee voorkomen we trouwens ook dat we private partijen in de weg zouden zitten. We hebben een mandaat van € 2 miljard voor de komende jaren. Waar kunnen NVP leden ons voor benaderen? Wij investeren vanaf € 5 mln, met een maximum aandeel van 50% zijn wij dus geïnteresseerd in tickets vanaf € 10 mln. Ook hebben wij uitgebreide marktkennis van Nederlandse ventures op de hiervoor genoemde themas in de start-up en scale-up fase.

 

Naast het investeren in en financieren van bedrijven investeren we ook als limited partner in VC-fondsen die bijdragen aan een breder en dieper financieringslandschap in de thema’s die wij belangrijk vinden. Wij hebben in 2021 een mandaat van €150 miljoen verstrekt aan EIF voor het Dutch Future Fund (DFF). EIF heeft uiteindelijk met dit mandaat €840 miljoen gecommitteerd aan Nederlandse VC’s. Hiermee hebben we dus een enorm katalyserend effect gehad op het Nederlandse Investeringslandschap. Binnenkort wordt een DFF2 gelanceerd dat er iets anders uit gaat zien, maar ook tot doel heeft om het Nederlandse financieringslandschap te vergroten. Naast onze investeringsactiviteiten hebben we ook een business development tak gericht op propositiebegeleiding, marktontwikkeling en financiële productontwikkeling.

 

Invest-NL heeft een heel mooi, maar ook uitdagend mandaat. We kunnen veel risico nemen, maar het is wel de bedoeling dat we het geld van de belastingbetaler terugverdienen. Wij kijken daarom -net als private investeerders- zorgvuldig naar alle investeringsaanvragen. Rendement is voor ons een middel om toekomstige investeringen mogelijk te maken en daarmee impact te behalen. Succesvolle bedrijven in termen van waarde-creatie, zullen ook meer impact maken. Impact is ons doel, rendement ons middel!

 

We verstrekken dus geen subsidies. We werken trouwens wel veel samen met bijvoorbeeld het Nationaal Groeifonds en RVO, die namens de Rijksoverheid subsidies verstrekken.

 

Op je LinkedIn-profiel staat bij jouw naam de missie ‘Fighting Climate Change by Investing in Innovation’. Wat drijft jou hierin?

 

De manier waarop wij als mensheid onze planeet misbruiken, vind ik moeilijk om aan te zien. Ik heb meer dan 20 jaar in de private markt als financier, investeerder en ondernemer gewerkt en heb toen weinig nagedacht over het effect van mijn werkzaamheden op de planeet. Toen ik in 2016 mijn bedrijf had verkocht, besloot ik dat ik mijn kennis van investeren wilde inzetten voor de investeringen in de energietransitie.  Ik geloof dat we met innovatie anders en  beter met onze planeet om kunnen gaan. Bijvoorbeeld door de energie die de zon in de zomer achterlaat op te slaan voor gebruik in de winter.  Vaak kan dit met lowtech, en ook met hightech oplossingen zoals van Elestor, een bedrijf dat grootschalig energie goedkoop kan opslaan.

 

Invest-NL is een impact investeerder. Waar focussen jullie op in jullie investeringen? (Voorbeeld van impact investering verwerken)

 

Impact investeren gaat bij ons verder dan alleen een keuze maken voor de ‘juiste’, thematische investeringen. Wij kijken naar impact parameters zoals bijvoorbeeld vermeden CO2 en berekenen en rapporteren hoeveel CO2 onze investeringen kunnen vermijden. We kijken ook naar de mate van circulariteit van onze bedrijven en naar de sociale impact. Een mooi voorbeeld is onze investering in SCW in Alkmaar. Dit bedrijf heeft een gepatenteerd proces om rioolslib om te zetten in groen gas of waterstof. Op dit moment moet dit slib gedroogd worden en wordt het daarna verbrand.  Het proces van SCW levert een veel betere energiebalans op en heeft daarnaast een proces ontwikkeld waarbij de CO2 die alsnog vrijkomt kan worden vastgelegd in een vervanger voor beton.

 

Op jullie website schrijven jullie dat jullie een visie hebben over hoe Nederland er in 2050 anders uitziet: een economie die radicaal anders is met aandacht voor mens, milieu, maatschappij en onze gezamenlijke toekomst. Kan je hier wat meer over vertellen?

Onze huidige economie is (nog vaak) gebaseerd op grootverbruik van fossiele brandstoffen, we zijn nog steeds een wegwerpmaatschappij met grote afvalstromen en de teloorgang van biodiversiteit en bodemleven door intensieve landbouw is ook niet houdbaar. En dan ook nog: als de zorg zich zo doorontwikkeld zijn 4 op de 10 Nederlanders straks werkzaam in de zorg en is deze (nog steeds) niet voor iedereen gelijkwaardig toegankelijk.

 

Onze thema’s zijn allemaal serieuze onderwerpen die serieuze transities vragen op korte- en lange termijn. Wij zetten ons dus in op ondernemers die innovatieve oplossingen hebben om deze transities mogelijk te maken. En we zijn bereid hier een stapje extra te gaan, zoals bij onze investeringen in kweekvlees en de investeringen om de Nederlandse solar maakindustrie met innovatieve producten opnieuw op te bouwen. We gebruiken het woord radicaal omdat we weten dat het anders moet en we ondernemers weten hoe willen helpen die laten zien dat het anders kan.

 

Waarom is het leuk om voor Invest-NL te werken? Zijn jullie nog op zoek naar mensen?

 

Zelf heb ik het hier enorm naar mijn zin. Het combineren van impact maken met investeren geeft mij een goed en zinvol gevoel. We hebben een ontzettend leuke, jonge en bevlogen groep collega’s waarmee we proberen met durf en professionaliteit zaken voor elkaar te brengen die zonder ons niet zouden lukken. Behalve hard werken, is er ook tijd voor mooie feesten en sportieve activiteiten. De komende jaren zullen we verder bouwen aan een verbreding van onze scope waarmee we kunnen groeien van een pure impact investor naar een volwaardige NPI (National Promotional Insitute, zoals bijvoorbeeld KfW in Duitsland of BPI in Frankrijk). Dit zal betekenen dat we op terreinen waar we nu nog niet zo actief zijn verder zullen uitbreiden. Voor bevlogen (en liefst divers) talent is altijd plek, en zeker ook voor fondsenmanagers met een lang trackrecord.

 

Tot slot: Wat is jouw ambitie voor de toekomst?

 

Invest-NL bestaat nu bijna vier jaar. Zelf ben ik al ruim 6 jaar betrokken doordat ik voor de oprichting als consultant EZK heb ik EZK geholpen bij het formuleren van een businessplan en het opbouwen van de organisatie. Inmiddels hebben we € 850 miljoen gecommitteerd aan 40 bedrijven en ruim 30 fondsen en hebben we een team van ruim 50 investment professionals. In onze eerste jaren hebben we gekozen voor een focus op impact. Langzamerhand zijn we daarbuiten aan het uitbreiden, bijvoorbeeld door het oprichten van het Deep Tech Fonds. Dit is een samenwerking tussen EZK en Invest-NL waarbij we samen €250 miljoen hebben gecommitteerd voor investeringen in deeptech. Het fondsmanagement van het Deep Tech Fonds wordt door ons uitgevoerd. We kijken met spanning uit naar de verkiezingen en de formatie waarbij verschillende politieke partijen in hun programma hebben opgenomen dat het Nationaal Groeifonds en Invest-NL samengevoegd zouden worden. Wij denken dat er een logica is om subsidies en publieke investeringen te combineren zodat er innovatieve en duurzame bedrijven in Nederland een flinke impuls kunnen krijgen. Daarnaast werpen onze jarenlange inspanningen om EU-middelen toegankelijk te maken al enige tijd hun vruchten af, en we kunnen hier nog veel meer gebruik van maken. Genoeg te doen dus!

 

Tags:
Leo Holwerda / Invest-NL
2023-11-22 09:14:01