Regeling Groeifaciliteit verlengd

De NVP heeft meerdere keren met succes gepleit voor verlenging van de Groeifaciliteit van RVO, een garantieregeling voor risicokapitaal. In 2018 was aangekondigd dat de Groeifaciliteit beëindigd zou worden. Onder meer als gevolg van COVID-19 is de voorgenomen uitfasering verschillende malen opgeschort. Recent is de looptijd van de regeling Groeifaciliteit opnieuw met een jaar verlengd tot 1 juli 2024. Wat betekent dit concreet voor geaccrediteerde financiers voor de regeling Groeifaciliteit?

  • De regeling blijft in ieder geval van kracht tot 1 juli 2024
  • Tot deze datum kunnen garanties aangevraagd worden onder de regeling Groeifaciliteit
  • Er kan per aanvraag maximaal EUR 25 miljoen financiering onder garantie gebracht worden
  • Per onderneming bedraagt de maximaal te garanderen financiering EUR 50 miljoen
  • Nieuwe accreditaties van financiers kunnen tot 1 juli 2024 eveneens aangevraagd en toegekend worden
  • Alle garanties die zijn verstrekt vóór sluitingsdatum van de regeling, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen, worden uiteraard ook na eventuele sluiting van de regeling gerespecteerd en in stand gehouden
  • RVO blijft het aanspreekpunt inzake de regeling Groeifaciliteit

Mocht je algemene vragen hebben over de Groeifaciliteit, dan kun je de website van de Groeifaciliteit bezoeken. Voor overleg over mogelijkheden van een garantie op een specifieke financiering kun je direct contact opnemen met Arnold Pieter van Loo van RVO op pieter.vanloo@rvo.nl.

Tags:
2023-07-11 10:37:09