CFOLab over het NVP lidmaatschap

Wat is CFOLab?

CFOLab is een club die parttime CFO’s inzet bij MKB bedrijven. “Juist in het MKB heeft een CFO een enorme toegevoegde waarde. Een CFO scherpt de strategie aan op basis van financiële inzichten en draagt zo bij aan een toekomstbestendiger business model en daarmee groei. Voor een MKB-ondernemer is een ervaren CFO helaas niet altijd een optie. De uitdaging is niet groot genoeg voor een fulltime functie of het salaris is een obstakel,” aldus Ruud van Helden van CFOLab.

Hier zag CFOLab een gat in de markt. Zij verschaffen voor een vast bedrag per maand part time CFO’s. Michiel van Dijk vult aan: “De dienstverlening verschilt per bedrijf, maar ook van week tot week. Onze dienstverlening is niet afhankelijk van een bepaald aantal uur, maar van de vraag of uitdaging die leeft bij hem of haar.”  

Waarom zijn jullie lid geworden van de NVP? 

“Wij zijn om twee redenen geassocieerd lid geworden van de NVP. Allereerst betekent geassocieerd lidmaatschap dat je deel uitmaakt van een community. Een community die wij een warm hart toedragen. Daarnaast zijn er vele overeenkomsten en kunnen de NVP leden en CFOLab elkaar versterken. Participatiemaatschappijen hebben als doel bedrijven te laten groeien en zo waarde toe te voegen. Een goede CFO is hierbij van groot belang. Heeft een participatiemaatschappij geïnvesteerd in een MKB-onderneming, dan kunnen wij die onderneming helpen om duurzaam te groeien,” aldus Ruud. “We vullen elkaar aan,” aldus Michiel.

Wat verwachten jullie van het NVP lidmaatschap?

“We hopen ons netwerk te vergroten. We kennen al een aantal leden, maar we kunnen nog veel van en met elkaar leren,” aldus Ruud. “Ook de NVP Academy heeft voor onze CFO’s interessante mogelijkheden.”

Hoe gaan jullie je inzetten voor de NVP?

“Allereerst hebben wij veel kennis opgedaan die wij graag delen!” aldus Michiel. “Daarnaast kijken we, nu de coronacrisis voorbij lijkt te zijn, uit naar fysieke events. We verheugen ons erop daar rond te lopen en nieuwe mensen uit de industrie te ontmoeten.” “We zijn bij tientallen ondernemingen betrokken en zijn continu op zoek naar duurzame groei. We leren graag partners kennen die ons hierbij kunnen helpen,” vult Ruud aan.

ESG en Diversiteit zijn belangrijke thema’s. Op welke wijze houden jullie je hiermee bezig?

“Diversiteit is belangrijk. Het beste team is een divers team. Wij zijn sowieso geen club met stereotype CFO’s. We zijn zelf een kleine club. Maar ook dan is een goede mix belangrijk,” aldus Michiel. “We hebben bij de bedrijven waar onze CFO’s een rol vervullen doorgaans geen stem in het diversiteitsbeleid, maar invloed heb je uiteraard altijd.”

“ESG is de enige manier om duurzaam te groeien. Een gezonde winst is alleen gezond als het ook gezond is voor de wereld. Dat is een sterk geloof en staat zeker centraal in onze rol als CFO bij diverse MKB-ondernemers,” aldus Ruud.

Wat is de missie/visie van CFOLab?

“Eigenlijk is dat al een beetje aan bod gekomen. Binnen het MKB gebeurt van alles. De markten veranderen, personeel is moeilijker te vinden, het bedrijf wordt deels verkocht, er is extern kapitaal benodigd om de groei te realiseren of te versnellen, de winst staat onder druk of een zoon of dochter wordt directeur. Binnen deze dynamiek heeft een CFO een enorme toegevoegde waarde. Echter, de bedrijven zijn vaak nog te klein om een CFO met ervaring de juiste uitdaging te kunnen bieden. CFOLab maakt het voor deze ondernemers mogelijk een CFO aan het MT toe te voegen,” geeft Ruud aan.

We organiseren diverse evenementen en webinars. Naar welke zijn jullie het meest nieuwsgierig?

“Het NVP seminar Future-Proof lijkt ons interessant. We zijn benieuwd naar de exacte invulling van die dag!” geeft Ruud aan.

Tags:
2021-10-28 13:53:55