Interview Capital Waters

Wat is Capital Waters en waar komt het vandaan?
Capital Waters is een initiatief dat Don Ginsel en ik ruim tien jaar geleden gestart zijn om founders en investeerders te helpen efficiënter (dat wil zeggen sneller en tegen lagere kosten) deals te doen door het gebruik van standaard deal documentatie. We zagen dat in de US al veel standaard documentatie gebruikt werd en dachten: dat moet in Nederland ook! Bij het opzetten lag de focus op early stage venture capital, omdat vooral hier veel voordelen te behalen zijn. Startup founders en early stage investeerders hebben beperkt budget om adviseurs in te huren en snelheid is erg belangrijk bij dit type transacties. We begonnen heel simpel met het toesturen van een standaard shareholders agreement en subscription agreement naar vijf startup founders en vijf investeerders met daarbij de vraag wat er volgens hen anders moest. Verrassend genoeg bleek de feedback die we ontvingen helemaal niet ver uit elkaar te liggen. Natuurlijk waren er wel bepaalde voorkeuren, maar in VC wil iedereen toch vooral hetzelfde: een overeenkomst die aansluit bij wat in de markt gangbaar is en niet al te lang of ingewikkeld is. Dit is een belangrijk verschil met M&A waar de opstelling vaak wat harder is. De partijen bij een VC deal moeten nog wel een tijdje met elkaar door, dus de belangen lopen veel meer parallel. Het eindresultaat na deze feedback sessie hebben we in 2013 online gezet, voor iedereen gratis te downloaden. De lancering was meteen een groot succes. In de jaren daarna hebben we de documentatie verder uitgebreid, zijn we geregeld met updates gekomen en hebben we meer partners aangehaakt, advocatenkantoren zoals Nauta, Taylor Wessing, Vesper en Venture Lawyers die heel actief zijn op het gebied van venture capital en investeerders als Innovation Industries, ForwardOne, BOM Brabant Ventures en meer. Partners krijgen eerder toegang tot nieuwe documentatie en updates en kunnen daar input op geven. 

Wat is het opmerkelijkste van Capital Waters in 10 jaar?
Er is veel gebeurd in 10 jaar. Naast alle updates, borrels, praatjes, samenwerkingen en expert sessies vond ik het moment dat we in 2018 door de minister genoemd werden in een kamerbrief wel een kleine mijlpaal, daarmee waren we de fase van leuk idee wel ontgroeit. Waar ik het meest trots op ben is dat we de omslag hebben kunnen maken van een particulier initiatief dat nauw verbonden was met mijn eigen advocatenkantoor tot een echt onafhankelijk platform waar tal van partijen als partner bij betrokken zijn en waarbij de documentatie door nog veel meer adviseurs, startups en investeerders in het eco-systeem wordt gebruikt. Belangrijk hiervoor was het onderbrengen van Capital Waters in een onafhankelijke stichting, het instellen van een Expert Panel met collega’s uit het vak en continu de deur openhouden voor anderen om zich aan te sluiten bij dit initiatief. Het laatste wat hieruit voort is gekomen is de Shareholders Agreement voor university spin-offs die we samen met de TU’s van Delft, Twente en Eindhoven ontwikkeld hebben en nu ook online staat.

Hoe weet je een balans te houden tussen de belangen van investeerders en founders?
Hier zijn we sterk op gefocust. Deze balans is superbelangrijk, om de support van investeerders en founders te behouden, maar ook om een onderneming financierbaar te houden voor vervolgrondes. We hebben in de jaren wel eens de kritiek gekregen dat de documentatie te founder friendly is, maar we hebben onze keuzes altijd goed kunnen verdedigen. Wij kijken altijd naar wat internationaal gangbaar is en dat botst wel eens met wat Nederlandse investeerders graag opgenomen willen hebben. Uiteindelijk is de internationale praktijk ook meer de Nederlandse praktijk geworden en is deze discussie wat verstomd. Ons Expert Panel kijkt mee naar de nieuwe documentatie die we online zetten. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage om deze balans te bewaken. 

Waarom is Capital Waters open-source? Daar verdien je toch niets aan?
Capital Waters is een not-for-profit foundation met een maatschappelijk doel. Er is dus geen verdienmodel, dat is ook niet nodig. We zijn heel blij dat we sinds kort partners hebben die een kleine financiële bijdrage leveren om bij te dragen in de kosten. Dat maakt het net wat makkelijker om sommige dingen te organiseren. We zijn weleens benaderd door commerciële organisaties die de boel wel wilden overnemen, maar daar hebben we geen oren naar. Voorop staat voor ons dat er toegang moet zijn tot documentatie zonder pay wall en dat maakt een commercieel model lastig. 

Hoe zien jullie de toekomst van Capital Waters voor jullie? Gaat AI een rol spelen? 
Wij denken dat het belang van Capital Waters de komende jaren alleen maar toe gaat nemen. Er zal blijvend behoefte zijn aan alles wat   helpt om een efficiënt deal proces te bevorderen. Daarnaast zal een informatiebron die betrouwbaar is en aangeeft wat gangbaar en gebruikelijk is, in belang toenemen. Er is tegenwoordig zoveel informatie op het internet dat je soms niet meer weet wie of wat je moet geloven. Capital Waters probeert deze onafhankelijke en betrouwbare bron te zijn. AI gaat alles nog een stap verder brengen en biedt ook veel kansen om nog meer met onze documentatie te gaan doen. Wij hopen in de toekomst een belangrijke rol te kunnen blijven vervullen om meer startupfinancieringen mogelijk te maken. 
 

Tags:
2024-06-04 13:35:40