Brief aan de informateur

De Tweede Kamer heeft Mariette Hamer op 12 mei aangewezen als nieuwe informateur. Zij zal inventariseren welke urgente, grote thema’s met voorrang moeten worden uitgewerkt ten behoeve van een regeerakkoord op hoofdlijnen en onderzoeken welke partijen bereid zijn om met elkaar de onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren. Mevrouw Hamer is maandag 17 mei begonnen en zal uiterlijk op 6 juni verslag uitbrengen. De NVP heeft mevrouw Hamer in een brief verzocht om vier voor de NVP belangrijke zaken in haar discussies mee te nemen. In dezelfde brief heeft de NVP haar geïnformeerd over de werking van participatiemaatschappijen. De brief vindt u hier.

Originele publicatiedatum: 25/05/2021

Tags:
2021-05-25 13:20:35