Arjan van den Born: Investeren in data

Hoogleraar digitaal ondernemerschap Arjan van den Born vindt dat Nederland niet langer moet doorslaan in voorzichtigheid rondom data. Daarnaast moeten bestuurders werken aan hun basiskennis en niet langer onderschatten hoe belangrijk data zijn. Als datasets gedeeld worden, kan de inzet van artificial intelligence nieuwe verdienmodellen creëren én leiden tot doorbraken bij maatschappelijke opgaven. ‘Investeerders kunnen bijdragen aan het succes, maar Europese venture capitalists zijn terughoudend.’

Het verbaast Arjan van den Born, hoogleraar digitaal ondernemerschap, steeds weer. Terwijl het digitale tijdperk toch al enige tijd geleden is aangebroken, ontbreekt het bij veel bestuurders aan basiskennis over moderne technologieën. Ook de meeste MBA-programma’s helpen daar niet bij. ‘De opleiding is vaak gestoeld op een wereld waarin technologie nog vrij onbelangrijk was, de concurrentie redelijk stabiel was en de grootste uitdaging lag in het runnen van een groot bedrijf’, aldus Van den Born. ‘Veel bestuurders en toezichthouders begrijpen nauwelijks wat de impact is van artificial intelligence en vooral hoe anders zij hun organisatie moeten leiden.’ Ook in de politiek ziet hij dat bewindslieden die nota bene verantwoordelijk zijn voor ICT, slecht op de hoogte zijn. 
 

Sinds 2012 is Van den Born hoogleraar digitaal ondernemerschap aan de Tilburg University. Daarnaast is hij sinds twee jaar directeur van de Utrechtse Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM Utrecht Region), een van de laatste regio’s die nog geen ontwikkelingsmaatschappij had. Met een risicokapitaal van 55 miljoen euro is de ROM aanjager van innovatieve, vaak digitaal gedreven startups. Het gaat dikwijls om een cofinanciering voor startende bedrijven die voor hun ideeën geen reguliere financiering bij bijvoorbeeld banken kunnen krijgen. In het kantoor op het Utrecht Science Park vindt het interview plaats met Tjarda Molenaar, directeur van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). Maar eerst geeft Van den Born een rondleiding. Naast een aantal werkplekken is er een open ruimte voor brainstormsessies. Het kantoor oogt allesbehalve kil, dankzij de wanden die in coronatijd werden betimmerd met houten planken van afgeschreven pallets. Het interieur werd verzorgd door Pop Up Pallets, een van de bedrijven waarin de ROM investeerde. Met zichtbare trots vertelt de ROM-directeur over deze en andere veelbelovende startups.

Lees het gehele interview in de Management Scope.

Tags:
2022-09-15 16:47:51