Wijzigingen EuVECA vanaf 1 maart 2018

Originele publicatiedatum: 01/03/2018

Wijzigingen in de Europese verordening die beheerders van venture capital-fondsen in staat stelt een Europees paspoort voor fondsenwerving aan te vragen, EuVECA, kent vanaf 1 maart 2018 een aantal wijzigingen. De NVP is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze wijzigingen en zien deze dan ook als een vooruitgang van het label.

Punt van zorg blijft nog dat er geen equivalent systeem is voor partijen met een AIFMD-registratie die geen venture capital of groeistrategie volgen. Dit zijn bijvoorbeeld NVP-leden met een focus op MKB-bedrijven die ook deelnemingen in hun fondsen aan Duitse of Belgische beleggers willen aanbieden. Op dit moment moet er dan rekening gehouden worden met allerlei verschillende nationale regels. De NVP zal de AIFMD-beoordeling die voor dit jaar voorzien is aangrijpen om weer de aandacht hierop te vestigen.


Belangrijkste wijzigingen in het EuVEVA label zijn:

  • Ook AIFMs met een volledige vergunning kunnen een EuVECA-label voeren voor een van hun fondsen
  • De beperking van 250 werknemers voor potentiële portefeuillebedrijven gaat Een verplicht startkapitaal van €50.000 en een minimum eigen vermogen van 1/8 van de vaste kosten plus 0.02% voor fondsen boven €250 mln.
  • Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure bij AFM. Maximaal moet de aanvroeg nu in beginsel twee maanden duren. De aanvraag is gratis
  • Een expliciet verbod op extra kosten die toezichthouders van andere lidstaten in rekening brengen voor het zogenoemde ‘’paspoorten

Neem bij vragen contact op met Felix Zwart van de NVP.

Tags: archief
2020-05-15 15:08:52