Toelatingsregels voor buitenlandse investeerders in Nederland vereenvoudigd

Originele publicatiedatum: 22/06/2016

Nederland is een prettig land om in te wonen met onder meer goede voorzieningen op het gebied van onderwijs en medische zorg. Het heeft ook een gunstig vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders. Voor investeerders van buiten de EU die in Nederland willen verblijven, is er de mogelijkheid om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Vanaf 1 juli 2016 worden de voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor buitenlandse investeerders eenvoudiger. De toets op toegevoegde waarde voor Nederland wordt globaler, de eerste verblijfsvergunning krijgt een geldigheidsduur van drie jaar en de accountantsverklaring vervalt.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning zijn:

  • Een investering van ten minste € 1.250.000 in een Nederlands bedrijf of in een participatie- of SEEDfonds.
  • Bij investering in een Nederlands bedrijf wordt getoetst op de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Die toegevoegde waarde blijkt als de investering aan twee van de volgende drie criteria voldoet:
  1. Binnen vijf jaar worden ten minste 10 arbeidsplaatsen gecreëerd.
  2. Een bijdrage aan vergroting van de innovativiteit van het Nederlandse bedrijf; dit kan onder meer blijken uit het inbrengen van een patent/octrooi, het investeren in innovativiteit, zowel technologisch als niet-technologisch of het investeren in een bedrijf dat behoort tot een topsector[1].
  3. Er is een overige niet-financiële toegevoegde waarde, zoals specifieke kennis, netwerken, afnemers en actieve betrokkenheid van de investeerder.
  • Bij een investering in een participatiefonds dat lid is van of lid wordt van de Vereniging van Nederlandse Participatiefondsen, of in een SEEDfonds dat door het ministerie van Economische Zaken wordt erkend, vind geen inhoudelijke toetst plaats op de investering.

Een toets op het mogelijk witwassen van onrechtmatig verkregen geld vindt plaats door de Financial Intelligence Unit in Nederland, die daarvoor ook contact opneemt met de FIU in het land van herkomst.

Verblijfsvergunning

De eerste verblijfsvergunning heeft een geldigheidsduur van drie jaar; bij verlenging krijgt de investeerder een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Na vijf jaar verblijf heeft de investeerder – en zijn gezin – de mogelijkheid om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of naturalisatie aan te vragen. De investeerder mag zijn gezin (partner en minderjarige gezinsleden) meenemen naar Nederland. De gezinsleden zijn, net als de investeerder zelf, vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De minimale termijn dat de investeerder in Nederland moet verblijven is vier maanden binnen twaalf maanden.

De verblijfsvergunning met het verblijfsdoel ‘vermogende vreemdeling’ (buitenlandse investeerder) kan aangevraagd worden bij de IND. Op de site van de IND staat uitleg over de regeling en de aanvraagprocedure.

[1] Agri&Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech, Logistiek, Tuinbouw, Life Science&Health en Water. Investeren in woningen valt niet onder de regeling.

 

Documenten:

Toelatingsregeling buitenlandse investeerders (Nederlands)

Admission scheme for foreign investors (English)

 

Meer informatie vindt u op:

Website IND: https://ind.nl/zakelijk/Investeerder-zelfstandig-ondernemer-start-up/Investeerder

https://ind.nl/EN/business/investor-self-employment-start-up/Investor/Pages/default.aspx

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/immigratie/inhoud/mogelijkheden-voor-ondernemers-en-werknemers-uit-het-buitenland/buitenlandse-investeerders

https://www.government.nl/latest/news/2016/01/08/scheme-for-foreign-investors-adjusted-by-state-secretary-dijkhoff

https://www.government.nl/topics/immigration/contents/options-for-entrepreneurs-and-employees-from-abroad/foreign-investors

Tags: archief
2020-05-15 13:43:51