Reactie NVP op de initiatiefnota van de heer Nijboer en de daarop gevolgde kabinetsreactie

Originele publicatiedatum: 21/12/2015

De NVP heeft de initiatiefnota van Henk Nijboer en de kabinetsreactie daarop met interesse bestudeerd en geeft graag haar reactie op de voorstellen. Allereerst is de NVP blij te horen dat zowel de heer Nijboer als het kabinet het belang van private equity voor economie en maatschappij erkennen.

In 2014 werkten 350.000 Nederlanders (10% van de private werkgelegenheid) bij één van de 1.450 Nederlandse bedrijven die een participatiemaatschappij als aandeelhouder hebben, 90% van deze bedrijven behoort tot het MKB. Samen hebben deze bedrijven een geschatte omzet van €85 miljard. Participatiemaatschappijen investeren in bedrijven voor de lange termijn, gemiddeld vijf jaar. Dat doen zij met vermogen dat pensioenfondsen, verzekeraars, vermogende families en overheden aan hen hebben toevertrouwd. Na ongeveer tien jaar krijgen deze beleggers hun inleg terug, normaliter met een bovengemiddeld rendement. Daarmee kunnen zij voldoen aan hun langetermijnverplichtingen aan pensioengerechtigden en spaarders. PGGM meldde in het rondetafelgesprek d.d. april 2015 dat pensioenfondsen aan hun achterban dankzij de beleggingen in private equity 5% meer pensioen kunnen uitkeren.

De NVP voorziet dat de vraag naar langetermijninvesteringen verder zal toenemen, zowel bij ondernemers als beleggers. Participatiemaatschappijen geven graag invulling aan de economische en maatschappelijke vraag naar langetermijnkapitaal. Hiervoor is een gunstig investeringsklimaat van belang. De wetgever verschaft hier de voorwaarden voor.

Tegelijkertijd constateert de NVP dat er politieke en maatschappelijke onrust heerst over de sector in het algemeen en de financiering van management buyouts in het bijzonder. Dit kan niet worden genegeerd en het is aan de sector om kritisch te zijn op zichzelf. Daarom stelt de NVP drie concrete maatregelen voor die bij moeten dragen aan meer helderheid over en vertrouwen in de sector.

1) Nijboer doet een oproep aan de sector inkomen en kosten te rapporteren volgens standard reporting lines. Het kabinet steunt deze oproep. De NVP pakt de handschoen op en gaat haar gedragscode actualiseren waardoor die beter aansluit op de internationale codes en professionele standaarden die zijn overeengekomen met beleggers, en op recente wetgeving.
2) De NVP gaat een bijdrage leveren aan het informeren van ondernemingsraden, met een informatiedocument specifiek voor ondernemingsraden die te maken krijgen met een participatiemaatschappij.
3) De NVP en haar leden gaan meer communiceren over de activiteiten van private equity in Nederland. Wij willen beter uitleggen hoe wij bijdragen aan economie en maatschappij en waar mogelijk beter reageren op vragen en kritiek uit de samenleving.

Hierna vindt u onze puntsgewijze reactie op de initiatiefnota van Nijboer en de reactie van het kabinet daarop. Wij zijn graag bereid u in een gesprek nadere toelichting te geven. Voor vragen en of opmerkingen ben ik altijd beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Jorritsma,
voorzitter NVP

Download puntsgewijze reactie

Tags: archief
2020-05-15 13:23:14