Reactie NVP op internetconsultatie machtigingswet oprichting Invest-NL

Originele publicatiedatum 29/03/2018

De NVP verwelkomt de oprichting van Invest-NL zoals geschetst in het conceptwetsvoorstel, gepubliceerd op 16 februari 2018. Mede dankzij gericht overheidsbeleid is de venture capital-sector in Nederland goed ontwikkeld, maar her en der bestaat nog een mismatch tussen vraag en aanbod, en daarmee een incomplete financieringsketen voor start- en scale-ups.

In reactie op de internetconsultatie van de Machtigingswet oprichting Invest-NL benoemt de NVP deze knelpunten. Verder wijst de NVP op het spanningsveld van de doelstellingen van Invest-NL met de wettelijke eisen ten aanzien van de voorwaarden waarop investeringen gedaan mogen worden, en is de NVP van mening dat Invest-NL zich met name zou moeten richten op het verbeteren van diverse randvoorwaarden van investeren, zoals het beschikbaar stellen van risicokapitaal en netwerk, het acteren op marktimperfecties, de loketfunctie, et cetera.

Verder lezen:
Reactie van de NVP op de internetconsultatie Machtigingswet oprichting Invest-NL
Machtigingswet oprichting Invest-NL & reacties overige organisaties

Tags:
2020-05-15 15:14:14