Reactie op lancering Invest-NL

Originele publicatiedatum: 16/01/2020

De NVP is verheugd dat de langverwachte lancering van Invest-NL plaats zal vinden. We zijn positief gestemd over het feit dat Invest-NL binnen haar zeer brede doelstelling focus heeft aangebracht en zich in beginsel zal gaan richten op investeringen in de energie- en klimaattransitie. 

Private partijen zien namelijk tot nu toe over het algemeen forse risico’s in deze sectoren, zeker waar het kapitaalsintensieve investeringen betreft, en zijn terughoudend(er) met het doen van investeringen in deze sectoren. Een investering waarbij Invest-NL een initieel groter risico op zich zou nemen kan uiteindelijk ertoe leiden dat investeerders actief worden in belangrijke en snel ontwikkelende marktsegmenten. Daarnaast is het wenselijk dat Invest-NL fondsen die investeren in start- en scale-ups in Nederland verder gaat ondersteunen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat marktpartijen worden gestimuleerd zelf op eigen kracht segmenten te gaan bedienen waar nu nog geen of te weinig sprake van is. Hoewel in de afgelopen jaren mooie stappen met de Seed-Capital regeling en het Dutch Venture Initiative zijn gemaakt, zijn we er nog niet. Over de exacte invulling hiervan, denken wij - gezamenlijk met onze leden- graag mee met Invest-NL. De eerste stappen daartoe zijn reeds gezet. De NVP zal aanwezig zijn bij de lancering van Invest-NL.

PERSBERICHT INVEST-NL

Invest-NL van start met financiering voor energietransitie en innovatieve scale-ups

Amsterdam – Vandaag vindt in Amsterdam in aanwezigheid van ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) de officiële start van Invest-NL plaats. Invest-NL gaat als private onderneming, onder leiding van Wouter Bos, ondernemingen financieren die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Met een aandelenkapitaal van 1,7 miljard euro ligt de focus van Invest-NL bij de start op de energietransitie en op innovatieve snelgroeiende bedrijven (scale-ups).

Lees het volledige persbericht hier.

2020-05-15 16:54:05