Reactie op Diversity Statement van FundRight

Originele publicatiedatum: 10/07/2019

Ook de NVP vindt vergroting van de diversiteit binnen de sector belangrijk. De doelen die gesteld worden in het ‘Diversity Statement’ vinden wij daarom een goed streven. Het is aan onze leden om zelf te bepalen of zij willen tekenen, maar het is goed om te zien dat een aantal van hen dit al heeft gedaan.

Annemarie Jorritsma: “Diverse teams halen betere resultaten. Overigens draait diversiteit om meer dan alleen de man-vrouw verhoudingen.”

Onderzoek van FundRight wees uit dat van alle VC investeringen in Nederland in 2017 slechts 1,6 procent naar bedrijven ging die waren opgericht en geleid door vrouwen en slechts 6,8 procent naar gemengde teams.

Een inventarisatie onder VC-leden van de NVP laat een iets positiever percentage zien: gemiddeld 8,3 procent van de portefeuillebedrijven heeft een vrouwelijke oprichter en gemiddeld 21,3 procent van de portefeuillebedrijven heeft op het moment van investeren een gemengd managementteam. Wij hopen dat het initiatief ertoe leidt dat investeerders een nog bewustere keuze maken om vrouwelijke ondernemers en gemengde teams op te nemen in hun leadflow. En dat meer vrouwelijke ondernemers venture capital benaderen.

De NVP is binnen de sector zelf ook actief op het gebied van diversiteit. Zo ondersteunen wij Level20 (www.level20.org) een initiatief dat diversiteit binnen de private equity en venture capital sector wil vergroten. Level20 doet dit onder andere door onderzoek te doen naar diversiteit, door mentorschap en ontwikkeling van vrouwelijke rolmodellen en het organiseren van verschillende evenementen.

Dat er al goede voorbeelden zijn van vrouwelijke ondernemers die venture capital ophalen blijkt uit de vrouwelijke rolmodellen in VC-portfolio’s, die de NVP publiceert.

2020-05-15 16:25:34