Populistische toon Henk Nijboer teleurstellend

Originele publicatiedatum: 24/08/2015

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) gaat de initiatiefnota van Henk Nijboer de komende dagen uitgebreid bestuderen.

Vooruitlopend hierop vindt de NVP de keuze van zijn woorden over de sector in zijn persbericht beneden alle peil.

  • De NVP kent Nijboer als een doorgaans goed geïnformeerd Kamerlid.
  • In dit licht vindt de NVP het teleurstellend dat hij grove onjuistheden verkondigt en stemming maakt over een sector die een zo belangrijke rol vervult in de Nederlandse economie.
  • De NVP kent geen bedrijven die ten onder zijn gegaan aan private equity investeerders.
  • Bij de genoemde voorbeelden bleek bij nadere bestudering geen sprake van excessen. Dat bleek ook tijdens de door Nijboer georganiseerde rondetafel in de Tweede Kamer.
  • In tegendeel, de leden van de NVP (de participatiemaatschappijen) zijn professionele, betrokken en actieve aandeelhouders van 1.400+ voornamelijk MKB bedrijven die ca. 350.000 mensen werk bieden, waaraan zij naast kapitaal ook kennis en kunde leveren.
  • Tot slot leveren participatiemaatschappijen al 30 jaar een belangrijke bijdrage aan werkgelegenheid, innovatie en de pensioenen van ons allemaal.
Tags: archief
2020-05-15 13:03:16