Persbericht: veel grote investeringen in Nederlandse bedrijven in 2015

Originele publicatiedatum: 25/04/2016

ONDERNEMEND VERMOGEN: DE NEDERLANDSE PRIVATE EQUITY EN VENTURE CAPITALMARKT IN 2015

NEDERLANDSE BEDRIJVEN INTERESSANT VOOR INVESTEERDERS. GROTE INVESTERINGEN ZOWEL IN GROEIERS ALS BUYOUTS. INSTITUTIONELE BELEGGERS GEÏNTERESSEERD IN PRIVATE EQUITY.

  • 348 NEDERLANDSE BEDRIJVEN TREKKEN IN 2015 IN TOTAAL € 3,3 MILJARD AAN VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN
  • BIJNA € 2 MILJARD VAN BUITENLANDSE PRIVATE EQUITY INVESTEERDERS VOOR NEDERLANDSE BEDRIJVEN
  • VEEL GROTE BUYOUTS
  • MEER GROTE GROEIKAPITAALINVESTERINGEN VOOR NEDERLANDSE SCALE-UPS
  • GEZOND VERKOOPKLIMAAT MET MEERDERE BEURSGANGEN, VERKOPEN AAN STRATEGISCHE EN FINANCIËLE PARTIJEN
  • RECORD AAN NIEUW KAPITAAL GEWORVEN DOOR NEDERLANDSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN. GOED KLIMAAT FONDSENWERVING VOOR ZOWEL PRIVATE EQUITY (€ 3,2 MILJARD) ALS VENTURE CAPITAL (€ 260 MILJOEN)

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) brengt jaarlijks in samenwerking met haar Europese zusterorganisaties en PwC een marktonderzoek uit. Kijk hier voor gedetailleerde grafieken over investeringendesinvesteringen en fondsenwerving.

Meer private equity voor Nederlandse bedrijven. Zeer goed jaar voor buyouts.
In 2015 ontvingen 146 Nederlandse bedrijven ruim € 3,1 miljard aan private equityfinanciering. De helft van dat aantal bedrijven kreeg groeikapitaal (€ 482 miljoen), en de andere helft waren buyouts voor een bedrag van € 2,6 miljard. Buitenlandse private equitypartijen namen 30 merendeels grote buyouts voor hun rekening voor een bedrag van € 1,95 miljard. Bijvoorbeeld onderdelen van chemieconcern DSM, onderdelen van het failliete installatiebedrijf Imtech, online warenhuis Wehkamp, musicalbedrijf Stage Entertainment, cateraar Vermaat of softwarebedrijf Exact kregen in 2015 private equityfinanciering. Voorbeelden van bedrijven die groeikapitaal ophaalden zijn 2theloo, Catawiki, Jopenbier, TravelBird, WeTransfer en Suitsupply.

Annemarie Jorritsma, voorzitter NVP: ‘Private equity vervult een cruciale functie in het Nederlandse bedrijfsleven, zowel in het MKB als ook in het segment voor de echt grote investeringen. Naar schatting hebben rond de 1.400 Nederlandse bedrijven een participatiemaatschappij als aandeelhouder. Tezamen hebben deze bedrijven ongeveer 380.000 werknemers[1]. Private equity was actief bij onder andere het begeleiden van snelle groei, internationalisering, opvolgingstrajecten, ingewikkelde transities naar nieuwe businessmodellen of herstructureringen na faillissementen.’

Nederlandse jonge en snelgroeiende bedrijven gewild bij venture capitalists
In 2015 kregen 202 Nederlandse starters een venture capitalinvestering van in totaal € 163 miljoen. Dit is incidenteel lager ten opzichte van voorgaande jaren, toen dit gemiddeld € 190 miljoen was, doordat Nederlandse venture capitalists meer investeerden in het buitenland.

Jorritsma: ‘We hebben in Nederland een bloeiende venture capitalmarkt. De overheid speelt een actieve rol in het stimuleren van venture capitalfondsen met een regeling voor seed capital en het Dutch Venture Initiative. Daarmee is nu veel bereikt. Het is daarom goed dat institutionele beleggers nu serieus gaan kijken hoe zij kunnen meedoen.’

Beursgangen, verkopen aan strategische partijen en aan grote internationale participatiemaatschappijen

In 2015 hebben venture capitalists hun belang in 88 Nederlandse bedrijven verkocht of anderszins gedesinvesteerd, vaak op zeer succesvolle wijze. In ongeveer twintig procent van de gevallen ging het om verkoop aan een strategische partij, soms voor miljarden zoals in het geval van Dezima Pharma en Acerta. In een derde van de gevallen werden leningen terugbetaald, en in nog eens een derde van de gevallen betrof het een faillissement of afboeking. Dit laatste is een gebruikelijk percentage in venture capital. Twee life sciences bedrijven gingen naar de beurs, namelijk Kiadis Pharma en Merus.

Private equityfirma’s verkochten relatief veel grote bedrijven aan strategische partijen (40%), bijvoorbeeld Stork, Hertel en bakkerij Pré Pain. Lucas Bols, Refresco en Intertrust gingen naar de beurs, en van nog eens drie recent genoteerde bedrijven verkochten participatiemaatschappijen hun resterende belang. Ongeveer 15% werd verkocht aan een andere participatiemaatschappij. Dit betrof over het algemeen ook grotere transacties. In nog eens 15% van de gevallen werden leningen terugbetaald aan aandeelhouders. Het aantal faillissementen was met 14 gemiddeld.

Fondsenwerving bevestigt blijvende aantrekkelijkheid Nederlandse participatiemaatschappijen voor (institutionele) beleggers

Nederlandse venture capitalists hebben in 2015 € 260 miljoen aan nieuwe fondsen geworven. Dat is ruim boven het gemiddelde van afgelopen jaren, de uitschieter van 2014 niet meegerekend.
Private equity-fondsen haalden een recordbedrag op van € 3,2 miljard, met name doordat een klein aantal erg grote partijen fondsen wierf. Ongeveer € 1,8 miljard kwam van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, fonds-in-fondsen en verzekeraars. Ongeveer 10% kwam van family offices en vermogende particulieren.

Verwachtingen voor 2016
Het is de verwachting dat institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars zeer geïnteresseerd blijven om meer te beleggen in private equity. Het rendement dat private equity biedt is voor deze partijen essentieel nu rendementen in andere beleggingscategorieën achterblijven.
Het belang van participatiemaatschappijen voor het Nederlandse bedrijfsleven staat buiten kijf. Zowel voor kleinere MKB- als grotere bedrijven zijn zij waardevolle verschaffers van kennis, kunde en kapitaal. Buitenlandse partijen hadden in 2015 veel belangstelling voor de Nederlandse markt, met name voor grotere bedrijven die willen groeien en internationaliseren. Dit zal waarschijnlijk aanhouden in 2016.

Bekijk hier de vernieuwde Feiten & Cijfers pagina van de NVP met alle gedetailleerde data en grafieken (beschikbaar vanaf 25 april 2016, 23:00).

###

Noot voor de redactie
De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de brancheorganisatie van de participatiemaatschappijen in Nederland en vertegenwoordigt 90% van het in Nederland beschikbare participatiekapitaal. Onder participatiemaatschappijen worden zowel private equity (investeringen in volwassen bedrijven) als venture capital (investeringen in jonge of snel groeiende bedrijven) verstaan.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tjarda Molenaar, directeur, of Felix Zwart, Research & Regulatory Affairs: telefoon 020 – 571 22 70. Alle data over de Nederlandse participatiemarkt zijn te vinden op de website van de NVP onder ‘Feiten & Cijfers’. Tevens is op deze website gedetailleerdere data beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 2015 publiceert de NVP geen gedrukt rapport 'Ondernemend Vermogen: De Nederlandse private equity en venture capital markt' meer.

Opzet van het onderzoek
De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen onderzoekt al meer dan 16 jaar samen met het Corporate Finance team van PwC jaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse private equitymarkt. Sinds 2007 worden de cijfers gebaseerd op PEREP_Analytics, een pan-Europese dataverzameling, die wordt ondersteund door Invest Europe (voorheen EVCA), NVP en andere Europese private equity en venture capitalbrancheverenigingen. In dit onderzoek worden alleen de investeringen in eigen vermogen door participatiemaatschappijen vermeld, in het algemeen niet de gehele transactiewaarde van participaties.
Het onderzoek over is maatgevend voor de Nederlandse private equity en venture capitalmarkt. Het onderzoek dekt door gebruik te maken van een enquête en betrouwbare publieke bronnen circa 95% van de investeringen door Nederlandse partijen en eveneens ongeveer 95% van de investeringen in Nederlandse bedrijven. Zowel leden als niet-leden van de NVP dragen bij aan het onderzoek.


[1] Kijk op https://nvp.nlpagina/maatschappelijk_belang/ voor meer informatie over de maatschappelijke impact van participatiemaatschappijen.

Tags: archief
2020-05-15 13:39:10