Persbericht: financiële dienstverlening in een snel veranderende wereld

Originele publicatiedatum: 20/05/2016

Trends als digitalisering, demografische ontwikkelingen en internationalisering hebben grote invloed op de financiële sector en vergen een verantwoorde transitie van de financiële dienstverlening. Vijf brancheorganisaties in de financiële sector komen daarom met suggesties, aandachtspunten en een 10 punten voor de financiële sector in een document getiteld “Verantwoord Vernieuwen”. Dit document vormt de aanzet voor de verdere discussie met stakeholders.

De financiële dienstverlening is een onmisbaar onderdeel van de reële economie en heeft een belangrijke maatschappelijke functie. De terugtredende overheid en de vergrijzing leiden ertoe dat burgers meer zelf verantwoordelijk worden voor onder andere inkomenszekerheid, zorg en oude dag. In hun toekomstvisie presenteren de brancheorganisaties tien punten die ruimte en kaders moeten bieden voor financiële dienstverlening.

Zo pleiten de vijf organisaties voor regelgeving op degelijke grondslagen. ‘Bestaande regelgeving gaat anders beoordeeld worden in de context van nieuwe partijen en nieuwe wensen van consumenten. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor de regelgever; regelgeving zal een robuust karakter moeten hebben om ruimte te kunnen laten aan snel veranderende markten.’

De organisaties doen ook een oproep aan de toezichthouders. ‘Innovatie vergt ruimte en risicobereidheid. Dat vereist aanpassingsvermogen van alle partijen, ook van toezichthouders’. De sector neemt zelf verantwoordelijkheid. ‘Regelgeving alleen is niet voldoende voor vertrouwensherstel.’

Digitalisering, meer spelers en internationalisering hebben ingrijpende gevolgen voor de financiële sector. Kapitaal kent geen grenzen. Soms is er in Nederland de neiging voor extra aanscherping van Europese regelgeving te kiezen. De organisaties roepen op om samen met wet- en regelgevers en toezichthouders te werken aan gebalanceerde en verantwoorde kaders binnen de geïntegreerde Europese markt.

Per saldo levert toename van aanbod en diversiteit van aanbieders winst op voor klanten en de maatschappij. De organisaties zijn zich bewust dat veranderingen in een normaal economisch speelveld kunnen leiden tot winnaars en verliezers bij aanbieders, waarbij ingrijpende gevolgen voor de samenleving als geheel moeten worden voorkomen.

Het is van belang dat de sector ondersteunend is en blijft voor de maatschappij en economie. Zo

  • beleggen Nederlandse verzekeraars ruim 460 miljard euro, waarvan ruim 60 procent in Nederland. Dagelijks keren zij zo’n 200 miljoen euro uit aan personen en bedrijven;
  • werd in 2015 3.3 miljard euro geïnvesteerd door private equity partijen in Nederlandse bedrijven. Bij portefeuillebedrijven van private equity werken circa 380.000 personen, 10% van de private werkgelegenheid in Nederland;
  • financieren banken 90% van het vreemd vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven en 82% van de hypotheekmarkt;
  • hebben drie op de vier huishoudens en meer dan 90% van de Nederlandse ondernemingen een onafhankelijk financieel adviseur voor één of meer financiële producten, en
  • beheert de vermogensbeheersector, inclusief de pensioenuitvoerders, in Nederland in totaal 1300 miljard euro.

De vijf betrokken organisaties zijn: de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs Adfiz, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS).

Tags: archief
2020-05-15 13:41:23