Persbericht: meer zelfregulering, meer transparantie en meer communicatie

Originele publicatiedatum: 21/12/2015

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), branchevereniging van private equity en venture capital1 in Nederland, heeft besloten haar gedragscode te actualiseren, een document op te stellen voor ondernemingsraden die te maken krijgen met een participatiemaatschappij en samen met haar leden actiever naar buiten te treden om te vertellen wat private equity is, hoe het werkt en hoe het bijdraagt aan economie en maatschappij.

Deze drie concrete maatregelen zijn onderdeel van een uitgebreidere NVP-reactie2 die is geschreven naar aanleiding van de kabinetsreactie op de initiatiefnota van PvdA-kamerlid Henk Nijboer.

‘’De NVP heeft het maatschappelijke en het politieke debat met interesse gevolgd en daar waar mogelijk een bijdrage geleverd. Het is ons opgevallen dat er veel misverstanden bestaan over bepaalde investeringen, intenties en gedragingen van participatiemaatschappijen. Ook leven er zorgen over de positie van werknemers en bestaan er vragen over wat de sector is en hoe zij werkt. Er is kritisch gekeken naar waar verbeteringen in de sector kunnen worden doorgevoerd en de drie concrete maatregelen zijn hier het resultaat van. ”, aldus Annemarie Jorritsma, voorzitter van de NVP.

De NVP heeft een gedragscode die weergeeft wat de best practices voor participatiemaatschappijen zijn. Daarnaast verwijst de code naar continu geactualiseerde internationale standaarden en richtlijnen die in overleg met beleggers en de internationale branchevereniging Invest Europe worden opgesteld. Het huidige maatschappelijke debat geeft aan dat meer duidelijkheid en op een aantal punten aanscherping van de code noodzakelijk is. Daarom zal de NVP deze code actualiseren.

Participatiemaatschappijen streven naar een goede samenwerking met de werknemers van de ondernemingen waarin zij investeren. Ondernemingsraden spelen daarbij een belangrijke rol. De NVP wil de ondernemingsraden bijstaan door een informatiedocument op te stellen waarin de rechten van de ondernemingsraden staan vermeld, en wat bijzonderheden zijn voor het geval een participatiemaatschappij betrokken wordt bij de onderneming.

Als derde maatregel heeft de NVP een plan opgesteld om meer te communiceren met de buitenwereld. Er wordt reeds veel transparantie in acht genomen naar beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars om hen te informeren over hun beleggingen (vaak meer dan een beursgenoteerd bedrijf naar haar aandeelhouders communiceert). Omdat het een private sector is wordt er relatief weinig gecommuniceerd met derden. De sector heeft het afgelopen decennium echter een enorme groei doorgemaakt. Zoveel dat nu ca. 350.000 mensen (10% private werkgelegenheid in Nederland) werken bij portefeuillebedrijven van participatiemaatschappijen. De NVP begrijpt dus goed dat mensen meer willen weten over de sector. De NVP gaat zich ervoor inzetten dat er meer wordt gecommuniceerd over hoe de sector werkt.

''Ik zal de komende jaren namens de NVP meer naar buiten treden om het private equity-verhaal te vertellen. Daarnaast stimuleer ik leden dit ook te doen met actuele voorbeelden over bedrijven waarin ze investeren.'' aldus Annemarie Jorritsma.

Contact Marc van Voorst tot Voorst voor vragen: +31 205712270 of vanvoorst@nvp.nl.

Persbericht downloaden

Tags: archief
2020-05-15 13:20:07