NVP handreiking n.a.v. uitspraak Europees Hof van Justitie aangaande Nederlandse fiscale eenheid

Originele publicatiedatum: 02/03/2018

Het Europees Hof van Justitie heeft op 22 februari 2018 bepaald dat de Nederlandse regels rondom fiscale eenheid in strijd zijn met de regels voor vrije vestiging in de EU. De Nederlandse regering heeft al aangekondigd om als reactie hierop voor de zomer met retroactieve (per 25 oktober 2017) herstelwetgeving te komen. Op de langere termijn is de regering voornemens een nieuw Nederlands concernregime op te tuigen.

Voor veel private equity en venture capitalsituaties kan deze uitspraak verstrekkende gevolgen hebben. Om leden een eerste indruk te geven van deze gevolgen heeft de Fiscale Commissie een handreiking geschreven waarin ook enkele voorbeelden beschreven staan. Neemt u voor verder advies over uw specifieke situatie contact op met uw belastingadviseur, bijvoorbeeld de bij de NVP aangesloten partijen.

Tags: archief
2020-05-15 15:10:54