Nieuw bestuurslid NVP: René Savelsberg

Originele publicatiedatum: 01/10/2019

Per 1 oktober treedt René Savelsberg toe tot het NVP bestuur. René introduceert zichzelf in dit interview aan de leden en geassocieerde leden van de NVP.

GEFELICITEERD MET JE BENOEMING TOT BESTUURSLID VAN DE NVP. VOOR DE LEDEN, WIE BEN JE?
Professioneel ben ik de mede oprichter van SET Ventures, privé ben ik vader van 4 kinderen, gepassioneerd fietser en schaatser. Maar bovenal ben ik een optimist die weet dat de volgende generaties veel bewuster met onze aarde zullen omgaan en (veel) geld verdienen niet op de eerste plaats zetten.

VERTEL EENS IETS OVER SET VENTURES 

Zoals gezegd ben ik medeoprichter van SET Ventures, de manager van venture capital-fondsen die zich sinds 2007 geheel richten op de versnelling van de energietransitie. We hebben een uitgebreid team van gespecialiseerde medewerkers en adviseurs. Het is voor ons duidelijk dat we op een andere manier energie moeten opwekken. Duurzamer, met uiteindelijk nul CO2-uitstoot als resultaat. Het is ook helder dat de samenleving groene energie wil afnemen. Zelfs als dit nu nog een beetje meer kost, voor mobiliteit, verwarming en ander (huis)gebruik.

Wat moet gebeuren is dat in de transitie ons energiesysteem blijft opereren. Daarom hebben we (gelukkig) digitale technieken voor, die helpen het fluctuerende aanbod optimaal af te stemmen op de altijd wisselende vraag naar elektriciteit. In dit speelveld zoeken wij de potentiële winnaars uit Europa, door te investeren in de acceleratie van hun ambitieuze groei. Dit jaar hopen wij ons derde fonds te realiseren ergens tussen €75M en 100M. Dat eerste getal hebben we trouwens al binnen :).

HOE BEN JE IN DEZE SECTOR TERECHT GEKOMEN? (WAT DEED JE ERVOOR?)

Welke sector precies? Venture capital of de energiesector? In 1997 ben ik bij Philips Electronics in Silicon Valley leiding gaan geven aan de corporate venture capital-activiteit, dat uitgebreid is met teams in Palo Alto, Amsterdam en Tel Aviv. Een prachtige tijd waar wij onder de druk van de opkomende digitalisering uit de internationale technologie hotspots alle businesses van Philips samenwerkingsmogelijkheden aanboden met startende bedrijven, teneinde nieuwe businessmodellen toe te passen. Delen van de globale R&D proberen te trekken. Dat is geen sinecure en de meeste grote bedrijven hebben het daar erg moeilijk mee.


De energiesector was een welkome toevalstreffer. De Nederlandse overheid had, in ruil voor het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele, hun aandeelhouders de opdracht gegeven een aantal dingen te doen. Een van deze dingen was het opzetten van een onafhankelijk fonds dat zich zou bezighouden met investeringen in ‘Sustainable Energy Technologies’. Dit werd uiteindelijk SET Ventures en samen met Wouter Jonk werd ik gevraagd dit fonds te managen. De onafhankelijkheid sprak ons aan en de aandeelhouders waardeerden ons voor ons voor oog voor strategische feedback die wij gaven naast de financiële ambities.

WAT HOOP JE DE KOMENDE 4 JAAR BIJ DE NVP TE BEREIKEN/HOE WIL JE INVULLING GEVEN AAN JE BESTUURSFUNCTIE?
Zijn het 4 jaar? Dat lijkt een eeuwigheid. Maar er is genoeg werk aan de winkel om venture capital als investeringsmodel verder te laten groeien in het collectieve denken van studenten, ondernemer en hoge en lage overheden. Het valt mij op dat er op technische universiteiten weinig of geen aandacht is voor het financieren van innovaties binnen startende ondernemers. Men begrijpt vaak niet dat venture capital winnaars probeert te creëren, waarbij ambitie en risico’s niet worden geschuwd.

Het valt mij ook op dat in toenemende mate het venture capital model wel is omarmd door andere instanties ((regionale) overheden en corporates) en in veel mindere mate door de Nederlandse financiële instituten, die veelal niet thuis zijn voor participatie in ons soort fondsen. Dit moet weer in balans komen. Ook de aansluiting van venture capital bij private equity kan mijns inziens beter. Het is een aaneengesloten keten die uiteindelijk het succes bepaald van de sector die de NVP vertegenwoordigd. Kortom, genoeg vraagstukken en genoeg ambities.
 

HOE HEB JE HET POLITIEKE DEBAT EN DE ALGEMENE RECENTE ONTWIKKELINGEN OP PRIVATE EQUITY EN VENTURE CAPITAL GEBIED IN NEDERLAND ERVAREN?
Wij zijn een land van het openlijk discussiëren over van alles en nog wat. Dat is een groot goed. De nuance blijft alleen soms ver te zoeken. Een pot geld voor innovatie of verandering is nodig, maar niet genoeg. Politiek moet doelen stellen en randvoorwaarden scheppen om die door de markt te laten invullen. Vaak is daar initieel geld voor nodig, maar geen groots opgetuigde organisatie. Venture capital en private equity schalen niet met ‘gewoon meer mensen’.

WELKE LESSEN HEB JE HIERUIT GETROKKEN?
Dat we het kind niet met het badwater moeten weggooien en dat overheden een infrastructuur van in Nederland gevestigde en gekwalificeerde investeerders moeten creëren. Het DVI heeft daar zeker aan bijgedragen en op deze leest moeten we voort. De discussie zal wel gevoerd moeten blijven worden en dat is weer typisch verfrissend Nederlands.

SET VENTURES WAS IN 2018 DE WINNAAR VAN DE ESG AWARDS VOOR DE CATEGORIE VENTURES. WAT BETEKENT ESG VOOR JULLIE? HOE GEVEN JULLIE HIER INVULLING AAN?
Wij zijn al langer geleden met ESG-metingen binnen onze portfoliobedrijven begonnen. Als relatief kleine organisatie hebben we dat gewoon pragmatisch en behapbaar aangepakt. Onze portfoliobedrijven zijn vaak jong en zoekende naar de juiste product-markt combinaties, financieringen en managementteams. Om daar nu zware ESG-vragenlijsten op los te laten leek ons niet zinvol. We hebben een toolkit ontwikkeld die we ook aan andere VC’s beschikbaar stellen. Het is onze ervaring dat start- of scale-ups die hoog scoren in ESG-performance gewoon betere bedrijven zijn. En dat zaadje planten we graag zo vroeg mogelijk tussen alle operationele vraagstukken bij CEO’s.

HEEFT HET WINNEN VAN DE ESG AWARD JE IETS GEBRACHT?
Zeker! Wij waren echt blij om deze her- en erkenning te krijgen binnen de nieuwe categorie venture capital. Je moet oppassen bij het winnen van prijzen, want je zou er minder actief door kunnen worden. Wij zijn juist daarom doorgegaan met een pro-actieve benadering in het laten zien van impact gekoppeld aan onze eigen renumeratie. Ik nodig Nederlandse VC’s uit om onze eigen ESG-toolkit te komen bekijken én om gewoon te beginnen!

DANK VOOR JE TIJD EN VEEL SUCCES EN PLEZIER MET JE BESTUURSFUNCTIE!

2020-05-15 16:38:48