Maximale subsidie Seed Capital Regeling naar €10 MLN per fonds

Originele publicatiedatum: 17/01/2019

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft aangekondigd in het voorjaar een totaalbedrag van € 22 miljoen beschikbaar te zullen stellen via de Seed Capital regeling. Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal.

De regeling is zowel beschikbaar voor Nederlandse als voor buitenlandse investeerders en is bedoeld voor investeringsfondsen.
Investeringsfondsen kunnen een maximaal subsidiebedrag ontvangen van € 10 miljoen per fonds (2019: max. € 6 miljoen), waarbij de gemiddelde totale verkrijgingsprijs gedurende de investeringsperiode van het fonds maximaal € 2 miljoen (2019: max. € 1,2 miljoen) bedraagt.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 maart 2020. Nadere informatie is beschikbaar via de volgende link: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital

2020-05-15 16:56:12