Kartelverbod en participaties

Originele publicatiedatum: 23/05/2014

Kartelrisico's kunnen ook voor kleinere participatiemaatschappijen een probleem zijn. In het mededingingsrecht is het zo dat een overtreding van een portefeuillebedrijf ook de participatiemaatschappij aangerekend kan worden omdat dit als een groep/concern gezien wordt.

Houthof Buruma schetste tijdens de ALV van de NVP op 20 mei kort hoe dit in de praktijk kan werken.

Lees voor meer informatie de one-pager en/of de presentatie van Houthof Buruma.

Tags:
2020-05-14 18:12:48