Kamer en Kabinet vooral blij met private equity. Verslag notaoverleg.

Originele publicatiedatum: 24/03/2016

Op 21 maart 2016 ging de Vaste commissie voor Financiën in debat met Henk Nijboer over zijn initiatiefnota ‘Private Equity: einde aan de excessen’. De initiatiefnota oogstte weinig bijval, de kamer en minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) benadrukten de positieve kant en het belang van private equity.
In de aanloop naar het debat heeft de NVP Kamerleden geïnformeerd over de sector en verschillende werkbezoeken georganiseerd.

De aanwezige politieke partijen waren VVD, PvdA, CDA, D66, SP en Christenunie. Ook de minister van Financiën (Dijsselbloem) en de staatssecretaris van Financiën (Wiebes) waren aanwezig om op te treden als adviseur van Henk Nijboer.

De Telegraaf en Het Financieele Dagblad berichtten er als volgt over:

Telegraaf: 'Durfinvesteerder krijgen brede steun'
Het Financieele Dagblad: 'Kamer en kabinet zien vooral voordelen private equity'

Tijdens het debat viel op dat er Kamerbrede steun was voor alternatieve financieringsmogelijkheden voor bedrijven, waaronder private equity en venture capital. Ook de PvdA ziet hier het belang van in. Daarnaast werd door veel partijen (CDA, D66 en VVD) de toon van de heer Nijboer als ronkend beschouwd. Die toon stond in schril contrast met de genuanceerdere brief en toon van het kabinet en de toon van de andere Kamerleden.

Ook werd door enkele politieke partijen waardering uitgesproken voor de NVP maatregelen om de gedragscode te actualiseren, meer te communiceren en een informatiedocument voor Ondernemingsraden op te stellen.

Nu staan er verschillende onderzoeken op de rol. De NVP wacht deze onderzoeken met interesse af.

Nijboer had daarnaast vooral aandacht voor een verbeterde transparantie over het verdienmodel en niveau van verdiensten van PE fondsmanagers. Hij gelooft niet dat je daar als wetgever harde grenzen aan kunt stellen, maar wel dat door transparantie een discussie op gang gebracht kan worden over wat normaal is. Deelnemersraden van pensioenfondsen zouden met die informatie het gesprek kunnen aangaan met hun pensioenfonds.

Ook gaf de staatssecretaris van Financiën openheid over de mate waarin gebruik wordt gemaakt van mazen in de regels voor beperking van renteaftrek (artikel 15ad). Het betreft hier 5 a 10 gevallen (mislopen van € 8 miljoen belastingopbrengst in het totaal) waarbij niet duidelijk is of het private equity betreft of niet. De NVP heeft aangegeven het dichten in de mazen van de belastingwet te ondersteunen.

Tags: archief
2020-05-15 13:35:19