Coronavirus

Originele publicatiedatum: 19/03/2020

De uitbraak van het coronavirus heeft ons in alle hevigheid bereikt. Er zijn door het kabinet ongekende maatregelen genomen om de gezondheid van Nederlanders te beschermen. Ziekenhuizen krijgen elke benodigde (financiële) steun. Scholen, musea, sportscholen en horecagelegenheden zijn gesloten. Thuiswerken wordt gestimuleerd en reizen is bemoeilijkt. Dit alles om té snelle verspreiding van het virus in te dammen en daarmee ziekenhuizen niet te overbelasten.

De maatregelen van de overheid raken de economie ingrijpend. De overheid acht het van groot belang bedrijven, werknemers, ondernemers en ZZP-ers te ondersteunen en beschermen. De ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees publiceerden vanochtend het ‘noodpakket banen en economie’. In het massieve en brede pakket aan maatregelen worden lonen van werknemers en inkomens van ZZP-ers doorbetaald en beschermd, wordt er een noodloket voor ondernemers opgericht en wordt directe liquiditeitssteun geboden. De overheidsfinanciën zijn gezond, dus de rijksbegroting zou de klap van de economische terugval moeten kunnen opvangen.

Aanvullend heeft de NVP het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgeroepen de uitfasering van de Groeifaciliteit, die stond gepland voor juni 2020, uit te stellen naar minimaal juni 2021. De regeling biedt garanties aan geaccrediteerde participatiemaatschappijen die risicodragend vermogen verstrekken voor groei en vermogensversterking. Dit is nu hard nodig. Daarnaast heeft de NVP bij VNO-NCW aanhangig gemaakt dat het belangrijk is banken te mobiliseren om de GO-faciliteit (50% garantie op bankleningen en bankgaranties) als instrument ook voor portefeuillebedrijven van private equityhuizen te gaan gebruiken. Ook heeft zij voorgesteld aan banken te vragen om 3 maanden aflossingen op leningen op te schorten en gepolst in hoeverre accountants bereid zijn deskundigheidsverklaringen voor uitstel van belastingbetalingen te geven.

Wij gaan u regelmatig informeren over acties en resultaten. Als u zorgen, suggesties, vragen of opmerkingen heeft over het noodpakket of over andere zaken die de NVP kan oppakken, schroom dan niet contact op te nemen met Tjarda Molenaar, Directeur NVP (molenaar@nvp.nl). Het NVP team werkt thuis, maar draait op volle toeren en is goed bereikbaar. De NVP activiteiten en opleidingen die vóór 6 april stonden gepland zijn afgezegd en/of verplaatst. Houdt voor de actualiteiten de nieuwsbrief, website of uw mail in de gaten.

Tot slot, er is door het bedrijfsleven massaal gereageerd op de hulpuitvraag van de overheid voor chirurgische maskers, brillen, schorten, handschoenen en desinfectanten. Ook portefeuillebedrijven van leden hebben materiaal geleverd aan ziekenhuizen en huisartsen. Ook heb ik vernomen dat sommige klinieken voor reguliere (planbare) zorg vrijwillig zijn gesloten en middelen als medische staf en faciliteiten ter beschikking zijn gesteld aan de ziekenhuizen waar de nood het hoogst is. Volg dit goede voorbeeld en blijf uw naasten helpen. Samen staan we sterk.

Met warme groet,

Annemarie Jorritsma
Voorzitter NVP

2020-05-15 17:02:48