Cijfers participatiemaatschappijen 2014 bevestigen economisch herstel

Originele publicatiedatum: 21/04/2015

CIJFERS PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN 2014 BEVESTIGEN ECONOMISCH HERSTEL

PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN FINANCIEREN MEER IN NEDERLANDSE BEDRIJVEN DAN OOIT
 

 • PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN INVESTEERDEN IN 2014 €3,1 MILJARD IN RECORDAANTAL (386) NEDERLANDSE BEDRIJVEN TEGEN €2,4 MILJARD IN 331 BEDRIJVEN IN 2013.
 • MET NAME NEDERLANDSE PARTIJEN INVESTEERDEN MEER IN NEDERLAND
 • €169 MILJOEN AAN VENTURE CAPITAL NAAR 226 VEELBELOVENDE START-UPS. HOOGSTE AANTAL OOIT GEMETEN.
 • PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN WERVEN €1,4 MILJARD AAN NIEUWE FONDSEN, MEER VOOR VENTURE CAPITAL MET €533 MILJOEN.
 • VERDERE GROEI VOOR 2015 WAARSCHIJNLIJK.


Het jaarlijkse onderzoek dat de NVP in samenwerking met haar Europese zusterorganisaties en PwC uitvoert laat zien dat de investeringen in Nederlandse bedrijven door participatiemaatschappijen fors zijn gestegen, van €2,4 miljard in 2013 naar €3,1 miljard in 2014. Het aantal participaties was met 386 ondernemingen ook historisch hoog. Het toegenomen vertrouwen in de economie vertaalde zich duidelijk in meer vraag en aanbod van kapitaal.

Meer start-ups dan ooit profiteren van venture capital
In 2014 ontvingen 226 start-ups in Nederland €169 miljoen als risicokapitaal van venture capitalists. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen namen daarvan €67 miljoen in 120 bedrijven voor hun rekening. De meeste start-ups haalden kapitaal op bij Nederlandse partijen, maar een aantal in het oog springende bedrijven als Mytomorrows, Catawiki, Encare Biotech en The Cloackroom wisten risicokapitaal op te halen bij een grote buitenlandse venture capitalists.

Meer groeikapitaal voor succesvolle Nederlandse innovatieve bedrijven
In 2014 kregen 65 Nederlandse bedrijven voor een totaal van €353 miljoen aan groeifinanciering van een private equity partij. In 2013 was dit €194 miljoen voor 66 bedrijven. Op die manier kregen veel innovatieve Nederlandse (tech)bedrijven een investering om te groeien, bijvoorbeeld Adyen, Airborne, Elastic Search maar ook de Bergmann Klinieken. Bij een groeifinanciering blijft een oprichter vaak meerderheidsaandeelhouder en wordt het ingebrachte kapitaal gebruikt om bijvoorbeeld de productiecapaciteit uit te breiden of internationaal te groeien.

Toename buyoutinvesteringen
In 2014 trokken 70 Nederlandse bedrijven voor een totaal aan €2,5 miljard aan buyout kapitaal aan van een private equity partij. Een significante stijging ten opzichte van 2013 toen dit €1,9 miljard was voor 53 bedrijven. Zowel grote als kleine Nederlandse bedrijven profiteerden van deze toename. Voorzitter Houben van de NVP is enthousiast over het teruggekeerde optimisme: ‘’Het feit dat zowel buitenlandse als Nederlandse private equity partijen weer graag investeren in Nederlandse bedrijven is positief. Bij een buyout neemt het management samen met een participatiemaatschappij het bedrijf over. De buyout wordt veel gebruikt bij bedrijfsopvolging, verzelfstandiging en om nieuwe dynamiek te brengen in een bedrijf dat kampt met grote veranderingen. Ik constateer dan ook met genoegen dat ondernemers in toenemende mate participatiemaatschappijen weten te vinden voor deze financieringsvorm, wat duidt op een toegenomen vertrouwen in de economie.

Beleggers geïnteresseerd in Nederlandse private equity en venture capital fondsen
Er werd in 2014 door Nederlandse participatiemaatschappijen voor €1,4 miljard aan nieuwe fondsen geworven, iets hoger dan in veel voorgaande jaren. Meer opmerkelijk is het bedrag, €533 miljoen, dat Nederlandse venture capital fondsen wisten op te halen, een historisch hoog bedrag.

Houben: ‘’Door te beleggen in private equity en venture capital krijgt een belegger toegang tot niet-beursgenoteerde bedrijven. Een participatiemaatschappij zorgt dan voor de nodige sector- en geografische expertise en voor risicospreiding. In de afgelopen jaren zagen wij dat professionele partijen als pensioenfondsen steeds minder belegden in vooral start-ups via venture capitafondsen. Daarom ben ik ook zo blij met het Dutch Venture Initiative (DVI) van het Ministerie van Economische Zaken en het European Investment Fund (EIF) dat een duidelijk vliegwieleffect heeft gehad op de fondsenwerving van de venture capitalsector. Voor de toekomst hoop ik dan ook dat initiatieven zoals het DVI ook blijvend andere beleggers over de streep zal trekken. Een aantal beursintroducties van Nederlandse life-sciences bedrijven afgelopen jaar laat namelijk zien dat er zeker wel wat te verdienen valt in deze beleggingscategorie.’’

Verwachtingen voor 2015
Philip Houben: “Onze leden hebben het druk, zowel aan de investeringskant als aan de desinvesteringskant. Dat het in 2015 druk blijft durf ik wel te zeggen, kijk aan de buyout kant bijvoorbeeld alleen al naar transacties zoals de verzelfstandiging van Philips Lighting, onderdelen van DSM en de beursgangen van Refresco en GrandVision.’’

Joris van de Kerkhof, partner bij PwC Corporate Finance en medeauteur van het onderzoeksrapport, vult aan: ‘’Een ontwikkeling die ik vanuit mijn praktijk zie is dat participatiemaatschappijen een belangrijke rol spelen bij bedrijfsopvolging. . Participatiemaatschappijen zie ik met veel interesse investeren naast de directeur-grootaandeelhouder waarbij de participatiemaatschappij kennis en kapitaal inbrengt om de onderneming verder uit te bouwen en te professionaliseren.’’

Bekijk hier het hele marktrapport.

###

Opzet van het onderzoek
De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) onderzoekt al meer dan 15 jaar samen met het Corporate Finance team van PwC jaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse private equity markt. Sinds 2007 worden de cijfers gebaseerd op PEREP_Analytics, een pan-Europese dataverzameling, die wordt ondersteund door de European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA), NVP en andere Europese private equity en venture capital brancheverenigingen. In dit onderzoek worden alleen de investeringen in eigen vermogen door participatiemaatschappijen vermeld, in het algemeen niet de gehele transactiewaarde van participaties.

Het onderzoek over 2014 is maatgevend voor de Nederlandse private equity en venture capital markt. Het onderzoek dekt door gebruik te maken van een enquête en betrouwbare publieke bronnen circa 95% van de investeringen door Nederlandse partijen en eveneens ongeveer 95% van de investeringen in Nederlandse bedrijven. Zowel leden als niet-leden van de NVP dragen bij aan het onderzoek.

Lees hier het Ondernemend Vermogen 2014

Uitgebreide data

Jaarrapport
Trendrapport (vanaf 2007)
Aanvullende tabellen

 • Omvang investeringen
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
 • Regionale spreiding investeringen
 • Eerste en vervolginvesteringen
 • Corporate Venture Capital (CVC)
 • Buitenlandse en binnenlandse investeringen

Definitielijst

Markt (MK)- versus industrie (IND)-analyses
In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen cijfers over in Nederland gevestigde participatiemaatschappijen (de industrie-analyse, IND) en investeringen in Nederlandse bedrijven door (binnen- of buitenlandse) participatiemaatschappijen (de markt-analyse, MK).

Neemt u voor verdere duiding van deze data contact op met Felix Zwart van de NVP. In geen geval zal de NVP data vrijgeven waarin individuele gevallen te herleiden zijn.


ARCHIEF

Ondernemend Vermogen; voorgaande jaren:

'Ondernemend Vermogen: de Nederlandse private equity-markt in 2013'
'Ondernemend Vermogen: de Nederlandse private equity-markt in 2012'
 (inclusief erratum oktober 2013).
'Ondernemend Vermogen: de Nederlandse private equity-markt in 2011'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2010'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2009'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2008'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2007'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2006'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2005'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2004'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2003'

Tags: archief
2020-05-15 12:53:50