CBS publiceert studie over de zoektocht naar financiering van het MKB met o.a. NVP-data

Originele publicatiedatum: 08/02/2019

De Financieringsmonitor verschaft inzicht in de mate waarin het mkb behoefte heeft aan financiering voor haar bedrijfsvoering en hoe succesvol die zoektocht naar externe middelen is.

Met een enquête onder 5.200 ondernemingen is de gehele zoektocht naar financiering in beeld gebracht: van behoefte tot aan uitkomst. De uitkomsten gelden voor het mkb in de business economy in het jaar dat loopt van juli 2017 tot juli 2018. Daarnaast bevat de Financieringsmonitor een schets van recente ontwikkelingen op de Nederlandse financieringsmarkt voor vijf vormen van financiering: bancair krediet, crowdfunding, factoring, leasing en private equity. Lees hier de Financieringsmonitor.

Tags: archief2019
2020-05-15 15:58:23